Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

IZBA PRZYJĘĆ

IZBA PRZYJĘĆ

ip@zakazny.pl

22 33 55 265

lek. Paweł Uliczny

Kierownik Oddziału

email : puliczny@zakazny.pl

tel. (22) 33 55 261

mgr Henryka Malinowska

Pielęgniarka Oddziałowa

email: hmalinowska@zakazny.pl

Agnieszka Czółnowska

Statystyk Medyczny - Rejestracja

Olga Jacak

Statystyk Medyczny - Rejestracja