Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Szczepienia

Szczepienia COVID - 19

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

Informujemy, że Szpital Zakaźny rozpoczął szczepienia na COVID - 19 

W pierwszej kolejności zaszczepieni zostali pracownicy szpitala, obecnie trwają przygotowania do szczepienia pracowników uprawnionych do etapu "0", wszystkie informacje poniżej.

Etap "0"

Informujemy, że trwają przygotowania do etapu "0" szczepień, do którego są uprawnieni:
- Pracownicy szpitala węzłowego 
- Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych
- Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 
- Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki
- Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
- Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie

Przyjmujemy zgłoszenia personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek na szczepienia przeciwko COVID-19.
W tym celu należy wypełnioną listę personelu oraz oświadczenia przesłać do dnia 28.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres email: szczepienia@zakazny.pl


Koordynatorem ds. szczepień jest:
Pani dr Karolina Pyziak-Kowalska,    
nr tel.: 574 389 627 
email : kpyziak@zakazny.pl