Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Staże specjalizacyjne

W celu ustalenia terminu odbycia stażu specjalizacyjnego  proszę kontaktować się z Panią Hanną Zabłocką nr tel. 22/ 33 55 335.

Podanie o przyjęcie na staż z uwzględnieniem oddziału i  terminu należy przekazać drogą elektroniczną na adres: hzablocka@zakazny.pl

Przed rozpoczęciem stażu specjalizacyjnego konieczne jest odbycie szkolenia  BHP i szkolenia epidemiologicznego (szkolenie przeprowadzone w Wojewódzkim  Szpitalu Zakaźnym w Warszawie) oraz przesłanie na adres: kadry@zakazny.pl lub dostarczenie osobiście polisy OC i NNW .

Prosimy o kontakt z Działem Kadr pod nr tel. 22/33 55 321 w celu uzyskania  szczegółowych informacji dotyczących realizacji stażu specjalizacyjnego:

· Porozumienia  zawartego między szpitalami,

· Umowy ekspozycyjnej.