Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

PTEiLChZ

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

ZARZĄD

Przewodnicząca: dr hab. med. Ewa Siwak
Wiceprzewodnicząca: dr med. Dorota Latarska-Smuga
Sekretarz: dr med. Agata Skrzat-Klapaczyńska
Skarbnik: dr med. Jacek Kowalski
Członek: dr med. Iwona Cielniak

SPOTKANIA NAUKOWE

Spotkania naukowe Oddziału Warszawskiego PTEiLCHZ
odbywają się w Sali Wykładowej Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego w Warszawie (01-201 Warszawa,
ul. Wolska 37 ) w godz. 13.00-14.00

TERMINY SPOTKAŃ

2022

19.01.2022

16.02.2022

16.03.2022

20.04.2022

18.05.2022

15.06.2022

REKOMENDACJE

http://http//www.pteilchz.org.pl/informacje/rekomendacje/