Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

PTEiLChZ

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

ZARZĄD

Przewodnicząca: dr hab. med. Ewa Siwak
Wiceprzewodnicząca: dr med. Dorota Latarska-Smuga
Sekretarz: dr med. Agata Skrzat-Klapaczyńska
Skarbnik: dr med. Jacek Kowalski
Członek: dr med. Iwona Cielniak

SPOTKANIA NAUKOWE

Spotkania naukowe Oddziału Warszawskiego PTEiLCHZ
odbywają się w Sali Wykładowej Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego w Warszawie (01-201 Warszawa,
ul. Wolska 37 ) w godz. 13.00-14.00

TERMINY SPOTKAŃ

2021
            20.10.2021
            17.11.2021
            15.11.2021

REKOMENDACJE

http://http//www.pteilchz.org.pl/informacje/rekomendacje/