Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż postępowania wszczęte od dnia 18 października 2018 r.
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej, natomiast pozostałe postępowania
o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie

pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platformy Marketplanet

e-Zamawiający, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie

elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o

udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie

pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa

przekazu danych.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia

Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji

związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych

aspektów technicznych platformy.

Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku

w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub

info@marketplanet.pl

Wejście na platformę poprzez link: https://zakazny.ezamawiajacy.pl

 

Instrukcja dla Wykonawcy