Przejdź do:
PROJETY I WSPARCIE

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

 

Zadanie pn.: „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19”, współfinansowanego środkami budżetu państwa na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr WZ.967.1.2020/COVID-19 z 10.12.2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Województwem Mazowieckim.”

 
 
 
 
 

Inwestycja pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń” zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa  Mazowieckiego, w wysokości 2 695 000,00 zł (nr umowy Nr 34/UMWM/02/2019/NW-I-I/D).

 

Inwestycja pn. ,,Zakup aparatury i sprzętu medycznego” zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Inwestycja pn. ,,Zakup gastroskopu” zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,w wysokości 55 036,80 zł (nr umowy 50/UMWM/03/2018/NW-I-I/D)

Inwestycja pn. „Zakup termocyklera do badań diagnostycznych” zrealizowana  przy pomocy dotacji celowej z budżetu  Województwa  Mazowieckiego, w wysokości 118 397,64 zł (nr umowy W/UMWM-UU/UM/NW/255/2020)

Inwestycja pn. „Zakup aparatu EEG” zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,w wysokości 51 649,92 zł (nr umowy Umowa Nr 200/UMWM/10/2018/NW-I-I/D)

Inwestycja pn. „Zakup kardiomonitorów wraz z dodatkowymi modułami i centralą monitorującą” zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,w wysokości 570 413,92 zł (nr umowy 200/UMWM/09/2019/NW-I-I/D)