Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

————-UWAGA WAŻNE ———————–UWAGA WAŻNE ———————–UWAGA WAŻNE ———————–UWAGA WAŻNE ———————–


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEJ

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzamy system:

  1. Planowe wizyty u lekarza chorób zakaźnych zawieszone – możliwość porady telefonicznej.
  2. Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas.
  3. Zlecenia na leki ARV po konsultacji z lekarzem do odebrania w rejestracji.
  4. Planowe wizyty u innych specjalistów odwołane – możliwość porady telefonicznej.
  5. Ginekolog – przyjmowane będą tylko kobiet w ciąży.
  6. Planowane badania laboratoryjne zawieszone do odwołania – badania wykonywane będą tylko na nagłych przypadkach (np.; ekspozycje zawodowe)

PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA


Godziny pracy poradni:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

poniedziałek w godzinach 900 – 1700
wtorek, środa, piątek w godzinach 730 – 1530
czwartek w godzinach 900 – 1800

Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
nad pacjentem zakażonym HIV (KAOS):

poniedziałek – piątek w godzinach 800 – 1800

w dniu 24.12.2019 oraz 31.12.2019 Poradnia czynna w godzinach 7:30-13:00

tel.: (22) 33 58 101; (22) 33 58 102
e-mail: ppl@zakazny.pl


Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem HIV (testem Western blot lub VL HIV RNA) mogą być zarejestrowani
do Poradni  bez skierowania.

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie funkcjonuje od 1993 roku i jest unikatową poradnią wielospecjalistyczną dla pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności. W Poradni realizowane są dwa rodzaje opieki: kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem zakażonym HIV (KAOS) oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).

W ramach opieki KAOS w Poradni przyjmują lekarze różnych specjalności: specjaliści chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, dermatologii-wenerologii, ginekologii, psychiatrii, okulistyki, neurologii, nefrologii, chirurgii, reumatologii. Poradnia zapewnia wsparcie psychologiczne oraz pomoc socjalną. Dysponujemy pełnym panelem diagnostycznym do oznaczania poziomu wiremii HIV, profilu immunologicznego CD4/CD8 oraz innymi badaniami laboratoryjnymi: molekularnymi, wirusologicznymi, bakteriologicznymi, serologicznymi, hematologicznymi, biochemicznymi. Pacjenci pozostający pod opieką poradni korzystają z programów terapeutycznych leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C i B. Organizacja opieki nad pacjentem zakażonym HIV gwarantuje  nowoczesne leczenie antyretrowirusowe oparte na wysokich standardach europejskich dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia, KC ds. AIDS, NFZ i  międzynarodowym kontaktom naukowo-badawczym.

Poradnia prowadzi również profilaktykę poekspozycyjną (PEP) zawodową i niezawodową dla osób, które uległy narażeniu na zakażenie HIV, HBV, HCV.

Profilaktyka w ramach ekspozycji zawodowych (przezskórnych – przerwanie ciągłości tkanek, zachlapanie) jest świadczona pracownikom, którzy w trakcie pracy zawodowej ulegli narażeniu na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. Na mocy Ustawy o Chorobach Zakaźnych zgodnie z Art. 41, ust.5 – Dz.U z 30.12.2008; nr 234, poz. 1570 ekspozycja zawodowa jest traktowana

jako wypadek przy pracy a  koszty ekspozycji pokrywa pracodawca. Poradnia realizuje umowy zawarte między pracodawcami a Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie (wzór umowy na zawodową profilaktyczną opiekę poekspozycyjną dostępny jest na stronie Szpitala).

Profilaktyka po ekspozycjach niezawodowych ( przezskórna, zachlapanie, seksualna) na materiał potencjalnie zakaźny prowadzona jest w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Aktualne zasady profilaktyki poekspozycyjnej są określone w rekomendacjach PTN AIDS i są dostępne na stronie www.ptnaids.pl.

Przed uzyskaniem pomocy medycznej osoby, których skóra lub błony śluzowe miały kontakt z krwią lub innym  materiałem biologicznym  potencjalnie zakaźnym, powinny szybko umyć  narażoną okolicę wodą i mydłem a śluzówki  jamy ustnej,  oczu  przepłukać  wodą  lub roztworem soli fizjologicznej oraz jak najszybciej zgłosić się do miejsca gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne związane z profilaktyką poekspozycyjną.