Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.