Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta
Oddział Intensywnej Terapii
Oddział przeznaczony dla pacjentów dorosłych

Ordynator Oddziału:

dr Andrzej Pihowicz
e-mail: apihowicz(at)zakazny.pl
Zastępca Ordynatora:
dr n. med. Witold Przyjałkowski
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Aneta Łuba
Dane kontaktowe Sekretariat:
Mirosława Kmieciak
tel.: (22) 33 55 319,
fax: (22) 33 55 316,
e-mail: oit(at)zakazny.pl
Zespół Lekarski lek. Andrzej Pihowicz
dr n.med. Witold Przyjałkowski
lek. Daniel kołodziejski
lek. Iwonna Gruber
lek. Ewa Gierak
lek. Magdalena Kowalczyk
lek. Małgorzata Lipiec
lek. Maria Orzoł
dr n.med. Piotr Sarwiński
lek. Jan Pluta
lek. Alicja Wilczyńska
lek. Tomasz Kubik
Informacje ogólne Oddział posiada 6 w pełni wyposażonych stanowisk intensywnego nadzoru. Wszystkie kardiomonitory mają opcję pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną oraz ciśnienia parcjalnego CO 2 w wydychanym powietrzu.
Stanowiska wyposażone są w pompy przepływowe ALARIS GW i SAPHIRA, pompy strzykawkowe oraz pompy żywieniowe FLOWCARE.
Wysokiej klasy centrala umożliwia kontrolowanie parametrów życiowych (ekg, ciśnienie tętnicze, saturacja, liczba oddechów, temperatura) jednocześnie u wszystkich chorych.
W oddziale znajduje się przyłóżkowy aparat rtg, ultrasonograf, defibrylator z możliwością kardiowersji i stymulacji, 2 aparaty PRIZMAFLEX do terapii nerkozastępczej i plazmaferezy, 1 monitor NICCOMO, 2 monitory PULSION-PULSIOFLEX 1 monitor WIGILEO do monitorowania parametrów hemodynamicznych, 5 respiratorów Bennett, 2 Event, 1 Bellavista, 1 Mindray, 2 aparaty do ogrzewania pacjenta typu Bair Hugger.
Zaletą oddziału jest strefa „clean room”. Jest ona wyposażona w śluzy (w tym niezależną śluzę zewnętrzną dla transportu chorych), stopniowane podciśnienie, wymuszony obieg powietrza z wielokrotną całkowitą jego wymianą, filtry przez które wypompowywane jest powietrze i neutralizowane są znajdujące się w nim patogeny.
W strefie „clean room” leczymy także chorych, których należy izolować ze względu na charakter choroby i możliwość rozprzestrzenienia zakażenia na pozostałych pacjentów, w tym z podejrzeniem tzw. chorób wysoce zakaźnych.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o różnej etiologii,
• zakażenia uogólnione
• niewydolność oddechowa i krążenia w przebiegu infekcji układowych, tężca, zatrucia jadem kiełbasianym, malarii,
• terapia nerkozastępcza w ostrej niewydolności nerek (system ciągły)
• plazmafereza.
Chorzy z zespołem nabytych niedoborów odporności są leczeni najczęściej z powodu: niewydolności oddychania w przebiegu pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP) lub pneumoni o mieszanej etiologii, zapaleń oun oraz sepsy.

Ankieta kwalifikacji do OIT

Forma obserwacji chorych w stanie ciężkim