Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta
Oddział IV
Wykaz osób kierujących Oddziałem Ordynator Oddziału:
dr n. med. Regina Podlasin
e-mail: podlasin(at)zakazny.pl
Zastępca Ordynatora:
lek. Katarzyna Ropelewska-Łącka
lek. med. Paweł Grąbczewski
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Elżbieta Iwanicka
Dane kontaktowe Sekretariat:
Joanna Szczęsna
tel./fax: (22) 33 55 333,
email: oddzial4(at)zakazny.pl
Zespół Lekarski dr n. med. Regina Podlasin
lek. Paweł Grąbczewski
lek. Agnieszka Jarząbek
lek. Marta Kaźmierczak
lek. Anna Kozłowska
lek. Maria Marczak
lek. Małgorzata Piętal
lek. Agata Światowiec
lek. Magdalena Thompson
lek. Piotr Wasilewski
Informacje ogólne Oddział dysponuje:
17 salami chorych, w których znajduje się od 1 do 5 łóżek. Każda sala chorych posiada własny węzeł sanitarny (WC +umywalka+ prysznic).
Rocznie hospitalizowanych jest ponad 1000 chorych.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zgodnie z profilem Szpitala w oddziale hospitalizowani są chorzy z chorobami infekcyjnymi o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej. Ponadto prowadzona jest,diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób wątroby o różnej etiologii. Od wielu lat współpracujemy z ośrodkami dializ w zakresie opieki nad chorymi zakażonymi wirusami hepatotropowymi ze schyłkową niewydolnością nerek. Część łóżek w oddziale przeznaczona jest dla chorych zakażonych HIV hospitalizowanych głównie z powodu zakażeń oportunistycznych w przebiegu zespołu nabytego niedoboru odporności.
Działalność dydaktyczna szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy innych specjalności,
szkolenia w zakresie HIV /AIDS dla lekarzy specjalizujących się w chorobach zakaźnych oraz dla stażystów podyplomowych.
Publikacje 1. High frequency of neurosyphilis in HIV-positive patients diagnosed with early syphilis.
Firląg-Burkacka E, Święcki P, Cielniak I, Siwak E, Gizinska J, Bąkowska E, Kubicka J, Pulik P, Kowalski J, Podlasin R, Horban A. HIV Med. 2016 May;17(5):323-6. doi: 10.1111/hiv.12307. Epub 2015 Sep 10.
2. Major differences in organization and availability of health care and medicines for HIV/TB coinfected patients across Europe.
Mansfeld M, Skrahina A, Shepherd L, Schultze A, Panteleev AM, Miller RF, Miro JM, Zeltina I, Tetradov S, Furrer H, Kirk O, Grzeszczuk A, Bolokadze N, Matteelli A, Post FA, Lundgren JD, Mocroft A, Efsen A, Podlekareva DN; TB:HIV study group in EuroCoord. HIV Med. 2015 Oct;16(9):544-52. doi: 10.1111/hiv.12256. Epub 2015 May 11.
3. Zakażenia wirusowe. Podlasin RB. Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia PTN AIDS
4. Gruźlica i zakażenie Mycobacterium avium complex. Podlasin RB. Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia PTN AIDS
5. The increasing prevalence of neurosyphilis and high serum VDRL titers in HIV positive patients—Data from outpatient clinic in Warsaw, Poland (POLCA Cohort) .
Ewa Firlag-Burkacka · Iwona Cielniak · Pawel Swiecki · Ewa Siwak · Jadwiga Gizinska · Elzbieta Bakowska · Joanna Kubicka · Jacek Kowalski · Regina Podlasin · Andrzej Horban. HIV and AIDS Review 12(2):34–36 · December 2013
6. [Influence of concomitant illness on clinical manifestations and severity of A/H1N1 influenza infection among patients hospitalized in the Hospital of Infectious Diseases in Warsaw–clinical cases].
Cholewińska G, Higersberger J, Podlasin R, Wiercińska-Drapało A, Lipowski D, Olszyńska-Krowicka M, Przyjałkowski W, Horban A. Przegl Epidemiol. 2010;64(1):21-5.
7. [Clinical manifestations, diagnosis and treatment of swine flu (A/H1N1) infection among patients hospitalized in the Hospital of Infectious Diseases in Warsaw in 2009].
Cholewińska G, Higersberger J, Podlasin R i wsp. Przegl Epidemiol. 2010;64(1):15-9.
8. Disseminated tuberculosis in HIV-infected person. Diagnostic and therapeutic challenges – case report.
Marta Dusza, Regina Beata Podlasin, Joanna Buratowska, Dorota Latarska-Smuga, Katarzyna Błasińska-Przerwa, Jakub Ptak. HIV AIDS Rev 2009; 8(4): 19-24.
9. Ostra białaczka szpikowa w przebiegu AIDS – opis przypadku. Contemporary Oncology / Wspólczesna Onkologia 2009; 13(3):144-149.
10. Autoimmune hepatitis in a HIV-infected patent – Diagnostic difficulties – A case report.
Dorota Latarska-Smuga · Karolina Pyziak-Kowalska, Regina Beata Podlasin · HIV and AIDS Review , 2008; 7(1):26-28.
11. Disseminated cryptococcosis as primary manifestation of HIV infection – case report.
Rafał Michał Szymański, Jadwiga Gizińska, Regina Beata Podlasin. HIV AIDS Rev, 2008; 7(3): 25- 28.
12. Późne rozpoznanie zakażenia HIV. Rekomendacje PTN AIDS 2009. PTN AIDS 2009.
Karolina Pyziak – Kowalska, Regina Podlasin, Marta Dusza.
13. Retrospective evaluation of cases of CNS toxoplasmosis in patients with AIDS hospitalized in the Department of Hospital for Infectious Diseases, Warsaw.
M. Miarka · J Gizinska · D Latarska-Smuga · RB Podlasin . Journal of the International AIDS Society 2008; 11(Suppl 1) Three different manifestations of immune reconstitution disease in a HIV1 positive. 6(1):42-45
14. [CMV infection in HIV-infected patients]. Podlasin RB.
Przegl Epidemiol. 2007;61(4):629-37.
15. Non-Hodgkin’s lymphoma as a rare manifestation of immune reconstitution disease in HIV-1 positive patients.
Knysz B, Kuliszkiewicz-Janus M, Jeleń M, Podlasin R, Gładysz A. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2006;