Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta
Oddział III
Ordynator Oddziału:
dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska
e-mail: cholegr@zakazny.pl
tel: (22) 33 55 268, (22) 33 55 204
Zastępcy Ordynatora:
lek. Zofia Przedlacka
lek. Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska
lek. Aleksandra Chylak-Nowosielska
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Wiesława Higersberger
Dane kontaktowe Sekretariat:
Natalia Skowrońska
tel./fax: (22) 33 55 204,
email: oddzial3(at)zakazny.pl
Zespół Lekarski dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska
lek. Mateusz Antosiewicz
lek. Aleksandra Chylak-Nowosielska
lek. Jacek Kowalski
lek. Aleksandra Lasota
lek. Zofia Przedlacka
lek. Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska
lek. Ewelina Garbacz – Łagożna
lek. Martyna Lara
lek. Kinga Szczęsna
lek. Rafał Szymański
lek. Izabela Tyczyńska
lek. Karolina Lisek
lek. Hanna Halash
Zespół terapeutyczno-socjalny Kierownik Zespołu Terapeutycznego:
mgr Małgorzata Piekarska – Mankiewicz
Psychoterapeuci:
mgr Grażyna Majkowska
mgr Małgorzata Piekarska-Mankiewicz
Informacje ogólne Oddział składa się z38 łóżek w salach 2 – 5 osobowych. Każda sala chorych posiada własny węzeł sanitarny (WC + prysznic).
Oddział III składa się z dwóch części:
• Oddział III A przeznaczony dla pacjentów z HIV/AIDS, uzależnionych od dożylnych środków odurzających – Oddział działa w oparciu o substytucyjną terapię metadonem.
• Oddział III B przeznaczony jest dla pacjentów z innymi chorobami zakaźnymi.
Oddział III A
Od 1993 roku funkcjonuje unikalny Oddział szpitalny III A dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych z infekcją HIV. Oddział działa w oparciu o substytucyjną terapię metadonową. Pacjenci oddziału to osoby dorosłe z wieloletnim uzależnieniem, na różnych etapach zaawansowania infekcji HIV i choroby AIDS, niejednokrotnie z trudną sytuacją socjalną. Oddział III A realizuje autorski program modelu holistycznej opieki dla narkomanów z HIV/AIDS. Interdyscyplinarny zespół specjalistów oferuje opiekę medyczną, psychoterapeutyczną oraz socjalną. Oprócz terapii metadonowej, oferujemy pacjentom oddziaływania ukierunkowane na zwiększenie motywacji do leczenia uzależnienia oraz infekcji HIV. Pacjenci otrzymują terapię antyretrowirusową. Zespół medyczny diagnozuje i leczy infekcje oportunistyczne i choroby związane z przyjmowaniniem środków psychoaktywnych. Terapia indywidualna i grupowa w ramach zajęć psychoterapeutycznych pozwala zwiększyć motywację do leczenia i readaptację w środowisku. Aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa pacjentów realizuje się program pomocy socjalnej. Zabezpieczenie w niezbędne środki wpływa na poprawę jakości życia osób hospitalizowanych będących w krytycznej sytuacji życiowej. Praca socjalna wraz z oddziaływaniem terapeutycznym wpływa na zmianę postaw życiowych naszych pacjentów.
Oddział III B
Specyfiką Oddziału III B jest diagnozowanie przewlekłego zapalenia wątroby HBV, HCV, kompleksowa diagnostyka i kwalifikacja do leczenia przeciwwirusowego. Prowadzimy wstępną diagnostykę chorych przed przeszczepem wątroby. Ponadto w Oddziale III B hospitalizujemy pacjentów z innymi chorobami zakaźnymi.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych.
Wykonywane zabiegi diagnostyczne:
• biopsja wątroby,
• gastroskopia,
• punkcja lędźwiowa.
• bronchoskopia,
• nakłucie jamy otrzewnej,
• nakłucie opłucnej, punkcja szpiku,
Oferujemy dostęp do szerokiej gamy badań obrazowych: usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne w ramach hospitalizacji. Wykonujemy badania z dziedziny diagnostyki molekularnej HIV, HBV, HCV, Tbc i innych patogenów oraz diagnostykę mikrobiologiczną, histopatologiczną i inną.
Oferujemy dostęp do szerokiej gamy badań obrazowych:
• Fibroskan ECHO serca
• usg,
• tomografia komputerowa,
• rezonans magnetyczny,
• scyntygrafia i inne w ramach hospitalizacji.
• konsultacje specjalistów innych dziedzin klinicznych
Wykonujemy badania z dziedziny diagnostyki molekularnej HIV, HBV, HCV, Tbc i innych patogenów oraz diagnostykę mikrobiologiczną, histopatologiczną i inną.
Osiągnięcia Personel Oddziału III posiada doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych do specjalizacji z chorób zakaźnych dla lekarzy rodzinnych , stażystów i lekarzy innych specjalności. Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Zajmujemy się także pracą badawczą i naukową.
Badania kliniczne:
Wybrani lekarze Oddziału wchodzą w skład Zespołów badawczych w tym jako PI, w około 7 badaniach dotyczących zagadnień : HCV, HIV, Grypa.
Aktywność opiniotwórcza:
• dr G. Cholewińska, dr P. Uliczny – opracowania opinii medycznych dla sądów
• dr G. Cholewińska:
• liczne artykuły popularno-naukowe m.in. w Newsweek, Polityka, Puls Medycyny
• wywiady i komentarze medyczne m.in. w „Wiadomości”, „Panorama” , „Polsat”, „Radio –Zet”, „Radio – Warszawa”
• R. Szymański – Szpitalny Zespół ds. Antybiotykoterapii.
• J. Kowalski – Zespół Medyczny ds. Chorób Wysoce Zakaźnych.
• W. Higersberger – Pielęgniarka Koordynująca – liczne opracowania standardów opieki nad pacjentem hospitalizowanym
• A. Fidos – Zespół Zakażeń Szpitalnych – liczne opracowania standardów i zasad sanitarno – higienicznych.
Publikacje 1. Pracownicy Oddziału 3 (dr J. Kowalski, mgr W. Higersberger) stanowią trzon Zespołu Medycznego ds. opieki nad pacjentami z chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.
2. Zespół: G. Cholewńska, J. Kowalski i W. Higersberger – opracował i wydał broszurę pt. „Gorączka Ebola – zasady bezpieczeństwa, zapobieganie i leczenie chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych” – 2015r.
3. dr G. Cholewińska – jest autorką opracowań tematycznych w „Zasady opieki nad osobami zakaźnymi HIV. Zalecenia PTN AIDS” – corocznie aktualizowane od 2006r.
4. dr G. Cholewińska – jest współautorką opracowania „Zaburzenia neuropoznawcze u pacjentów zakażonych HIV” – 2013r.
5. dr G. Cholewińska – jest autorką książki „ Interakcje farmakologiczne buprenorfiny i metadonu z powszechnie używanymi lekami”, 2009r.
6. dr G. Cholewińska – jest autorką opracowania materiałów edukacyjnych „Wirusowe zapalenie wątroby typu B – poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej”, 2014r.
7. dr G. Cholewińska jest autorką opracowania „Gazeta Hepatologiczna – wydanie specjalne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej” – 2016r.
8. mgr K. Puławska-Popielarz, G. Cholewińska opracowanie – opracowanie „Standardy opieki terapeutycznej nad pacjentem uzależnionym HIV (+) – Zalecenia PTN AIDS”, 2011,2012,2013r.
9. G. Cholewińska – „Standardy opieki i rzeczywiste możliwości terapii antyretrowirusowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Polsce„ – Open Society institute, 2007.
10. G. Cholewińska – Członek Zespołu Roboczego i opracowanie „Guidance on infection prevention and control among injecting drug users” May 2011 – w ramach ECDC – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
11. G. Cholewińska – Członek Grupy Roboczej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy od 2014r.
12. G. Cholewińska z zespołem – organizacja corocznych konferencji dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pt. „SPECTRUM” – od 2013r.
13. G. Cholewińska i wsp. – „Objawy kliniczne, rozpoznanie i leczenie grypy wywołanej wirusem A/H1N1 u osób hospitalizowanych w WSzZ w Warszawie” – Przegląd Epidemiologiczny, 2011r.
14. G. Cholewińska i wsp. – „Wpływ chorób towarzyszących na przebieg kliniczny grypy wywołanej przez wirus A/H1N1 u hospitalizowanych” – Przegląd Epidemiologiczny, 2011r.
15. G. Cholewińska- „Mental impairemont and neurocognitive symptions associated with HIV infection” – HIV & AIDS Review 2009r.
16. E. Firląg-Burkacka, P. Święcki, I. Cielniak, E. Siwak, J. Gizinska, E. Bakowska, J. Kubicka, P. Pulik, J. Kowalski, R. Podlasin, A. Horban, High frequency of neurosyphilis in HIV-positive patients diagnosed with early syphilis. Article first published online: 10 SEP 2015, DOI: 10.1111/hiv.12307
17. J. Kowalski, G. Cholewińska, K. Pyziak-Kowalska, E. Jabłonowska, G. Barałkiewicz, A. Grzeszczuk, M. Leszczyszyn-Pynka, A. Olczak, M. Jankowska, T. Mikuła, M. Bociąga-Jasik, E. Firląg-Burkacka, A. Horban, The Spectrum of Malignancies among Adult HIV Cohort in Poland between 1995 and 2012: A Retrospective Analysis of 288 Cases. Contemp Oncol (Pozn) 2015; 19 (3): 226–235
18. XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 17-19 września 2015r., Bydgoszcz, Opera Nova. Sesja „Gorączki krwotoczne”, Jacek Kowalski: Zasady funkcjonowania ośrodka w przypadku podejrzenia gorączki krwotocznej.
19. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Spectrum, 26 września 2015r., Warszawa-Centrum, Hotel Mercure. Jacek Kowalski: Co powinien wiedzieć lekarz podstawowej opieki zdrowotnej o gorączce Ebola oraz chorobach szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
20. J. Kowalski, G. Cholewinska, K. Pyziak-Kowalska, E. Jablonowska, G. Baralkiewicz, A. Grzeszczuk, M. Leszczyszyn-Pynka, A. Olczak, M. Jankowska, T. Mikula, M. Bociaga-Jasik, E. Firlag-Burkacka, A. Horban, The Spectrum of Malignancies among Adult HIV Cohort in Poland, between 1995 and 2012. 14th European AIDS Conference, 16-19 October 2013, Brussels, Belgium; poster session, abstract book number PE16/11
21. E. Firlag-Burkacka, P. Swiecki, I. Cielniak, E. Siwak, J. Gizinska, E. Bakowska, J. Kubicka, J. Kowalski, R. Podlasin, A. Horban, Neurosyphilis in HIV-positive Patients Diagnosed with Early Syphilis. 14th European AIDS Conference, 16-19 October 2013, Brussels, Belgium; Special Session, Best Poster Discussion 2, abstract book number BPD2/2
22. E. Firlag-Burkacka, I. Cielniak, P. Swiecki, E. Siwak, J. Gizinska, E. Bakowska, J. Kubicka, J. Kowalski, R. Podlasin, A. Horban, Evaluating the effect of multi-faceted intervention on the CD4 counts of triply diagnosed AIDS patients. HIV&AIDS Review, 12-2-(2013), 29-33
23. J. Kowalski, B. Szulborska. Example of Incorrect Childhood Adolescence Transformation and ARV Therapy Failure. Case report. 2nd AIDS Conference of Central Europe, 2-5 June 2011, Jachranka, Poland; oral session
24. J. Kowalski, G. Cholewinska-Szymanska, J. Gizinska, Risk Factors of Osteonecrosis in the HIV Infected Patients. 2nd AIDS Conference of Central Europe, 2-5 June 2011, Jachranka, Poland; poster session, abstract book number 6.8
25. J, Kowalski, G. Cholewinska-Szymanska, An increased risk of osteoporosis in a HIV-infected patients in the era of HAART. Case report analysis. HIV&AIDS Review, 10(2011), 47-51
26. J. Kowalski, G.Cholewinska-Szymanska , Non-AIDS-defining cancer among HIV-infected individuals in the highly active antiretroviral therapy era. Case report. HIV&AIDS Review, 09(2010), 17-21
27.G. Cholewińska, J. Kowalski, W. Higersberger  “COVID-19 – zapobieganie i kontrola zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2”, 2020, ISBN:978-83-8101-379-6. WDS w Sandomerzu.
Współpraca z innymi jednostkami Współpraca:
• Poradnia Chorób Zakaźnych,
• Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (dla Pacjentów z HIV/AIDS),
• Placówki uniwersyteckie np. Instytut Biochemii i Biostruktury Polskiej Akademii Nauk,
• Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
• Krajowe Centrum ds. AIDS,
• Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności,
• Dom Ciepła w Rembertowie.
Od 2003 roku programy pomocowe i terapeutyczne dla pacjentów Oddziału IIIA są wspierane i dofinansowywane przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
W działalności związanej z terapią pacjentów uzależnionych z HIV/AIDS, ściśle współpracujemy z wieloma ośrodkami resocjalizacyjnymi i readaptacyjnymi. Szczególna współpraca dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji w Kazuniu.