Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Oddział XI (Pediatryczny zakaźny)

Ordynator Oddziału:
prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
e-mail: mmarczynska(at)zakazny.pl
Zastępcy Ordynatora:
dr n. med. Barbara Kowalik-Mikołajewska
dr n. med. Małgorzta Szczepańska-Putz
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Jadwiga Miszewska – Specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Dane kontaktowe Sekretariat:
Magdalena Doroba
tel.: (22) 33 55 250,
fax: (22) 33 55 379,
e-mail: oddzial11(at)zakazny.pl
Zespół Lekarski prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
dr n.med. Małgorzata Aniszewska
lek. Urszula Coupland
dr n.med. Barbara Kowalik-Mikołajewska
lek. Beata Krynicka-Czech
dr n.med. Agnieszka Ołdakowska
lek. Magdalena Pluta
dr n.med. Maria Pokorska-Śpiewak
dr n.med. Jolanta Popielska
lek. Aleksandra Stańska-Perka
dr n.med. Małgorzata Szczepańska-Putz
dr n.med. Ewa Talarek
dr n.med. Konrad Zawadka
Zespół terapeutyczno- socjalny W oddziale zatrudniony jest psycholog – mgr Filip Pierowski.
Współpracujemy z Fundacją Studio Psychologii Zdrowia, której pracownicy – mgr Małgorzata Kruk (psycholog) oraz mgr Katarzyna Banach (pracownik socjalny) udzielają pomocy hospitalizowanym dzieciom i ich rodzinom. Pomocą objęte są przede wszystkim dzieci przewlekle chore, pozostające w opiece Kliniki.
Informacje ogólne Oddział XI – Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego rocznie hospitalizuje ponad 1000 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat z powodu chorób zakaźnych i ich powikłań. Szczególne miejsce zajmują infekcje lotne, wysoce zakaźne, zwłaszcza ospa wietrzna. Leczone są także dzieci ze szkarlatyną, z wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami skóry, pierwotnymi zakażeniami wirusami opryszczki, z mononukleozą zakaźną. Oddział nie ma zaplecza zabiegowego ani intensywnej terapii dla dzieci.
Oddział jest ośrodkiem wiodącym w prowadzeniu diagnostyki i terapii dzieci zakażonych HIV, obejmuje opieką ok. 70% dzieci HIV(+) z terenu Polski. Prowadzimy także diagnostykę wertykalnych zakażeń HCV i HBV.
Na terenie Oddziału działa szkoła, w czasie hospitalizacji dzieci mają możliwość nauki.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Diagnostyka i leczenie:
• zakażenie HIV u dzieci
• zakażenia wirusami zapaleń wątroby u dzieci (HCV, HBV, HAV),
• zakażenia wirusami z rodziny Herpesviridae, Coxsackie (choroba, dłoni, stóp i jamy ustnej), borelioza, stany gorączkowe o niejasnej etiologii, zakażenia paciorkowcowe, wysypki związane z chorobami infekcyjnymi, biegunki oraz neuroinfekcje nie wymagające intensywnej terapii.
• choroby odzwierzęce
W Punkcie Konsultacyjnym udzielane są konsultacje – ponad 2000 rocznie.
Osiągnięcia Lekarze oddziału są autorami 278 publikacji (w tym 75 rozdziałów w podręcznikach). Szczególnie istotne są obowiązujące w Polsce standardy zapobiegania, diagnostyki leczenia i monitorowania zakażeń HIV u dzieci oraz szczepień ochronnych dzieci matek HIV(+); standardów w sytuacji podejrzenia kiły wrodzonej, rekomendacji postępowania w zakażeniach CMV oraz w zarażeniach Toxoplasma gondii.
Ostatnie publikacje (z 2015 r.):
1. Gawor J., Borecka A., Marczyńska M., Dobosz S., Żarnowska-Prymek H.:Risk of human toxocarosis in Poland due to Toxocara infection of dogs and cats. Acta Parasitol, 2015, 60, 1, 99-104; (IF 0.905)
2. Ołdakowska A, Coupland U, Dobosz S, Popielska J, Szczepańska-Putz M, Marczyńska M. Antibody response to VZV vaccination in HIV infected children. HIV and AIDS Rev, 2015, 14,3, 76-79;
3. Buda P, Zawadka K, Wadowska-Kłopotek W, Smorczewska-Kiljan A, Wieteska-Klimczak A, Marczyńska M, Książyk J.: Cerebrospinal fluid eosinophilia in a child with neuroborreliosis. Wiad Lek, 2015, 68, 1, 92-4;
4. Zawadka K, Popielska J, Ołdakowska A, Dobosz S, Szczepańska-Putz M, Marczyńska M. Zaburzenia rozwoju fizycznego u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Endokrynologia Pediatryczna, 2015, supl., 103;
5. Kowalik – Mikołajewska B., Aniszewska M, Pluta M, Marczyńska M.: Fever in an 8-Month-Old Infant Following a rat bite. Pediatrics & Therapeutics, 2015, 5,3, 1-2;
6. Bobula-Milewska B, Lipka B, Gołąb E, Dębski R, Marczyńska M, Paul M, Panasiuk A, Seroczyńska M, Mazela J, Dunin- Wąsowicz D.: Recommended management of Toxoplasma gondii infection in pregnant women and their children. Przegl. Epidemiol., 2015,69,2, 291-8;
7. Gawor J., Marczyńska M.: Threat of zoonotic geohelminths infection in humans in the urban and rural environment in Poland: the risk of toxocariasis. MedWet-Veterinary Medicine-Science and Practice.2015, 71 ,9, 543-547;
8. Coupland U, Marczyńska M.: Ospa wietrzna, Analiza Przypadków w Pediatrii, 2015, 1,11-17;
10. Pluta M, Marczyńska M.: Odra.Analiza Przypadków w Pediatrii, 2015,2,14-20;
11. Concetta Manno E, Bamford A, Rojo Conejo P, Marquez L, Jose Mellado M, Angeles Munoz FM, Spoulou V, Klein N, Ananworanich J, Della Negra M, Bernard Ziegler J, Meanson E, Lyall H, Shingadia D, Di Biagio A, Giacomet V, Rosenfeldt V, Sousa Marques HH, Salo E, Volokha A, Scherpbier HJ., Niehues T, Levy J, Marczyńska M, Mardarescu M, Reliquet V, Giaquinto C, Bernardi S, Palma P.: Immunization practice and vaccine safety perception in centres caring for children with prenatally acquired HIV: results from the Pediatric European Network for Treatment of AIDS survey. 2015, J Intern AIDS Soc. (IF 5,09)
12. Marczyńska M.: Podstępna mononukleoza zakaźna – nietypowe lokalizacje, przewlekły przebieg, późne powikłania, objawy alarmowe. Pediatria po Dypl, 2015, 10, 12-15.
13. Marczyńska M.: Zakażenie HIV u dzieci. Pediatria po Dypl, 2015, 19, 8-13. (I nagroda w konkursie Pediatrii po Dyplomie za artykuł opublikowany w 2015 roku)
14. Pokorska-Śpiewak M, Kowalik-Mikołajewska B, Aniszewska M, Pluta M, Marczyńska M.: Is liver biopsy still needed in children with chronic viral hepatitis?, WJ Gastroenterology, 2015, 21, 42, 12141-12149;(IF 2,36)
15. Pluta M, Marczyńska M.: Różyczka, Analiza Przypadków w Pediatrii, 2015, 4, 2-7;
16. Zielińska A, Pierowski F, Bielecki M, Coupland U, Srebnicki T, Bryńska A, Marczyńska M, Wolańczyk T.: Cognitive Impairment And Psychiatric Disorders In Children And Adolescents With Perinatal HIV Infection in Poland – Preliminary Results. European Psychiatry, 2015, 30 (supl.), 1-2;
17. Duszczyk E, Talarek E, Marczyńska M, Cieniewicz A, Kajfasz M.: Powikłania neurologiczne ospy wietrznej u dzieci. Przegl Ped, 2015, 44, 3, 19-24;/td>
18. Pokorska-Śpiewak M, Kowalik-Mikołajewska B, Aniszewska M, Pluta M,
19. Walewska-Zielecka B, Marczyńska M.: Determinants of liver disease progression in children with chronic hepatitis C virus infection. Pol J Pathol. 2015, 66(4):368-75. (IF=1,128);
20. Pokorska-Śpiewak M, Kowalik-Mikołajewska B, Aniszewska M, Walewska-Zielecka B, Marczyńska M.: The influence of hepatitis B and C virus coinfection on liver histopathology in children. EurJ Pediatr, 2015; 174(3): 345-353 (IF=1,983)