Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA


Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie po uzyskaniu zgody NFZ realizuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przy udziale podwykonawcy.
Świadczenia są udzielane w :

Przychodni Lekarskiej
ul. Leszno 17,
01-199 Warszawa,

nr tel.: 22 632 41 30

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

* w warunkach ambulatoryjnych,
* w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
* telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

* nagłego zachorowania,
* nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
* gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.