Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

KONTAKT


Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa
tel.: (22) 33 55 351-355

Sekretariat Dyrektora
tel.: (22) 33 55 225, (22) 33 55 252
fax: (22) 33 55 226
e-mail: sekretariat@zakazny.pl

Izba Przyjęć
tel.: (22) 33 55 261; (22) 33 55 265
e-mail: ip@zakazny.pl
Lekarz Dyżurny
tel.: (22) 33 55 330

Oddziały Szpitalne:

Oddział I
Ordynator
lek. med. Józef Higersberger; jhigersberger@zakazny.pl

tel.: (22) 33 55 216

Pokój  lekarski; oddzial1@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 219

Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Majewska
tel.: (22) 33 55 274

Oddział III
Ordynator
dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska; cholegra@zakazny.pl

tel.: (22) 33 55 205

Pokój  lekarski; oddzial3@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 204; (22) 33 55 268

Pielęgniarka Oddziałowa Wiesława Higersberger
tel.: (22) 33 55 402

Oddział IV
Ordynator
dr n. med. Regina Podlasin; podlasin@zakazny.pl

tel.: (22) 33 55 300

Pokój  lekarski; oddzial4@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 299; (22) 33 55 333

Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Iwanicka
tel.: (22) 33 55 228

Oddział VII
Ordynator
prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban; ahorban@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 303

Pokój  lekarski; oddzial7@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 301; (22) 33 55 372

Pielęgniarka Oddziałowa Barbara Słaba
tel.: (22) 33 55 302

Oddział X
Ordynator
prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało; awiercinska@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 222

Pokój  lekarski; oddzial10@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 296; (22) 33 55 340

Pielęgniarka Oddziałowa Lidia Kurzyp
tel.: (22) 33 55 221

Oddział XI (Zakaźny Pediatryczny)
Ordynator
prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska; mmarczynska@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 292

Pokój  lekarski; oddzial11@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 250; (22) 33 55 258

Lekarz Dyżurny
tel.: (22) 33 55 250

Pielęgniarka Oddziałowa Jadwiga Miszewska
tel.: (22) 33 55 344

Oddział Intensywnej Terapii
Ordynator
dr Andrzej Pihowicz; apihowicz@zakazny.pl

tel.: (22) 33 55 316

Pokój  lekarski; oit@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 319

Pielęgniarka Oddziałowa Aneta Łuba
tel.: (22) 33 55 211

Oddział Dzienny
lek. med. Hanna Berak; hberak@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 380

Gabinet  lekarski; dzienny@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 280

Poradnie

Poradnia Chorób Zakaźnych
Kierownik
dr n. med. Jolanta Opoka Kegler; jopoka@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 257

Rejestracja; pchz@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 235; (22) 33 55 332

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza
Kierownik
dr n. med. Ewa Firląg-Burkacka; eburkacka@zakazny.pl
tel.: (22) 33 58 109

Rejestracja
tel.: (22) 33 58 101; (22) 33 58 102

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa,
Rejestracja
tel.: (22) 632 41 30

 

Pracownie diagnostyczne

Centralne Laboratorium Analityczne
Kierownik
mgr Hanna Paprocka; hpaprocka@zakazny.pl

tel.: (22) 33 55 314

Rejestracja
tel.: (22) 33 55 266

Pracownia Diagnostyki Molekularnej
Kierownik
dr hab. n. med. Janusz Stańczak; jstanczak@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 262

Laboratorium Immunologii
tel.: (22) 33 55 278

Laboratorium Mikrobiologii
tel.: (22) 33 55 276

Pracownia Parazytologii
Kierownik
dr n. przyr. Hanna Żarnowska-Prymek; hzarnowska@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 286

Pracownia Patomorfologii
Kierownik
dr Katarzyna Wojtowicz; kwojtowicz@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 326

Laboratorium
tel.: (22) 33 55 260

Pracownia FibroScan
Małgorzata Denoch; fibroscan@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 324

Pracownia Endoskopii
Lucyna Małek; endoskopia@zakazny.pl
tel.: (22) 33 55 341

Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Kierownik dr Beata Wojtycha – Kwaśnica
tel.: (22) 33 55 244