Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Kadra kierownicza

Nazwa Działu: Kontakt
 

 

Księgowość

 

 

Jolanta Krasuska

Główny Księgowy

tel.: (22) 33 55 336
Fax.: (22) 33 55 358
e-mail: jkrasuska@zakazny.pl

 

 

Dział Kadr

 

 

 

Halina Zgiet

Kierownik Działu Kadr

Tel.: (22) 33 55 305
e-mail: hzgiet@zakazny.pl
e-mail: kadry@zakazny.pl

 

 

 

Statystyka Medyczna

 

 

 

 

Agnieszka Bluszcz

Kierownik Działu Statystyki Medycznej:

Tel.: (22) 33 55 315
e-mail: abluszcz@zakazny.pl

Dział Statystyki Medycznej:
Tel.: (22) 33 55 255
Tel/Fax.: (22) 33 55 331
e-mail: statystyka@zakazny.pl

 

 

 

Dział Zamówień Publicznych

 

 

 

 

Magdalena Urbanowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych:
Tel.: (22) 33 55 209
e-mail: murbanowicz@zakazny.pl

Kontakt w sprawie zamówień:
Tel.: (22) 33 55 212
Tel/Fax.: (22) 33 55 375
e-mail: dzp@zakazny.pl

 

 

Archiwum Szpitalne

 

 

 

 

Jakub Paradowski

Archiwum Szpitalne (budynek nr 11)
od poniedziałku do piątku: 8.00 -15.35
tel. (22) 33 55 295
e-mail: archiwum@zakazny.pl