Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

KADRA KIEROWNICZA


Nazwa Działu: Kontakt:
Pełnomocnik Dyrektora ds. Infrastuktury Szpitala
Katarzyna Mateńka – Ajdakowska
tel.: (22) 33 55 365
email: kmatenka@zakazny.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska
tel.: (22) 33 55 364 lub (22) 33 55 204
email: twasilewska@zakazny.pl

Księgowość

Zofia Wątrobińska
Zastępca Głównego Księgowego
tel.: (22) 33 55 223
Fax.: (22) 33 55 358
e-mail: zwatrobinska@zakazny.pl

Dział Kadr

Halina Zgiet
Kierownik Działu Kadr
tel.: (22) 33 55 305
e-mail: hzgiet@zakazny.pl
e-mail: kadry@zakazny.pl

Statystyka Medyczna

Agnieszka Bluszcz
Kierownik Działu Statystyki Medycznej
tel.: (22) 33 55 315
e-mail: abluszcz@zakazny.pl

Dział Statystyki Medycznej
tel.: (22) 33 55 455
tel./fax: (22) 33 55 431
e-mail: statystyka@zakazny.pl

Dział Zamówień Publicznych

Magdalena Urbanowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel.: (22) 33 55 209
e-mail: murbanowicz@zakazny.pl

Kontakt w sprawie zamówień
tel.: (22) 33 55 212
tel./fax: (22) 33 55 375
e-mail: dzp@zakazny.pl

Dział Techniczny

Alina Orłowska
Kierownik Działu Technicznego
tel.: (22) 33 55 350
e-mail: aorlowska@zakazny.pl

Archiwum Szpitalne

Jakub Paradowski
tel.: (22) 33 55 295
e-mail: archiwum@zakazny.pl