Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Wykaz osób kierujących Oddziałem Kierownik Oddziału:
lek. Antoni Platowski
e-mail: aplatowski(at)zakazny.pl
tel: (22) 33 55 261
 
 
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Henryka Malinowska
hmalinowska(at)zakazny.pl
                                                 Statystyk Medyczny – Rejestracja
Anna Sówka
Ewa Chojnacka