Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

EDUKACJA ZDROWOTNA


W Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie realizujemy działania z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej dla chroników oraz pacjentów po przebytych chorobach zakaźnych.

Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u pacjenta dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska.
Nowoczesna edukacja powinna przebiegać na trzech poziomach:
1. podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, zapobieganiem, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych,
2. podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem z systemu opieki zdrowotnej i pojmowaniem zasad jej funkcjonowania,
3. zwiększania poziomu świadomości co do czynników społecznych, politycznych i środowiskowych wpływających na zdrowie,

W celu podniesienia efektywności oddziaływania edukacyjnego niezbędne jest także stosowanie różnych form edukacji zdrowotnej, i tak w naszym Szpitalu edukacja zdrowotna
odbywa się w formie bezpośrednich rozmów personelu medycznego z pacjentami i ich najbliższymi, czy też poprzez przekazywanie pisemnych zaleceń edukacyjnych, które
przygotowaliśmy dla naszych pacjentów.