Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

DZIAŁALNOŚĆ

Szpital to wiodąca placówka medyczna w kraju i na Mazowszu, o wielu unikalnych specjalnościach.

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych

Podstawowe funkcje jakie pełni Szpital to:

  1. Lecznicza
  2. Edukacyjna
  3. Profilaktyczna

Element ogólnokrajowego systemu tworzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny ośrodków izolowania i leczenia pacjentów w przypadku zawleczenia na teren kraju choroby infekcyjnej grożącej epidemią lub dokonania ataku bioterrorystycznego.

Ośrodek referencyjny dla regionu i kraju:

  • Ośrodek ogólnopolski dla leczenia zakażonych HIV/AIDS;
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS;
  • Zastępca Dyrektora Szpitala d/s Medycznych dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.

Leczenie chorych prowadzone jest zgodnie ze standardami europejskimi.