Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

DYREKCJA SZPITALA


Dyrektor Szpitala – Agnieszka Kujawska-Misiąg

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

  

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Inwestycyjnych – Piotr Żbikowski

 

Główna Księgowa – Jolanta Krasuska

 

Pielegniarka Koordynująca Szpitala – Wiesława Higersberger