Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA


         Pracownia diagnostyki obrazowej

Kierownik dr Beata Wojtycha – Kwaśnica

tel.: (22) 33 55 241

(22) 33 55 247