Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem : www.zakazny.pl

Status pod względem zgodności

W Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.zakazny.pl/  spełnia wymagania w 97.5 %.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-15
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-10
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dnia: 2021-03-31
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Strona internetowa nie korzysta z dodatkowych, niestandardowych skrótów klawiaturowych które ułatwiają dostępność strony internetowej. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne

Filmy nieprzygotowywane przez szpital nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych.  Do filmów tych planujemy dodać napisy do końca 2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ………………………………………………….
 • E-mail: sekretariar@zakazny.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Adres: ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

E-mail: sekretariat@zakazny.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Chorób Zakaźnych

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynku.

Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów (bez pochylni) oraz windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (z poziomu ulicy).

Do komunikacji wewnętrznej służy jedna klatka schodowa oraz w/w winda osobowa, która pełni funkcję zarówno komunikacji zewnętrznej jak i wewnętrznej.

W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone są na ulicy  w odległości ok. 120 metrów od wejścia do windy)  oraz jedno takie miejsce na terenie Szpitala.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

W Przychodni nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynku.

Do wejścia głównego dla Pacjentów od strony ulicy prowadzą schody ( bez pochylni). Wejście do budynku  bezpośrednio z poziomu chodnika dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich usytuowane jest od strony terenu wewnętrznego szpitala.

Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda – platforma osobowa dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Poradni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone jest na terenie wewnętrznym szpitala w odległości około 100 metrów od wejścia z poziomu chodnika.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

W Przychodni nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek Oddziału Dziennego

Zlokalizowany jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku.

Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów wewnętrznych  i platformy dźwigowej przystosowanej do transportu Pacjentów na wózku inwalidzkim.

Do komunikacji wewnętrznej służy jedna klatka schodowa (bez pochylni)

W Oddziale  zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W odległości około 40 metrów od wejścia głównego budynku dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Izba Przyjęć Szpitala – wydzielona w Budynku Administracji.

Zlokalizowana jest na poziomie parteru budynku.

Wejście główne do Izby Przyjęć za pomocą dwóch schodków . Dostępne jest również wejście bezpośrednio z poziomu chodnika znajdujące się na tyłach budynku, od strony podjazdu dla karetek.

Przy budynku dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

W Izbie Przyjęć nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Pawilon I Szpitala

Zlokalizowany jest w wolnostojącym 4 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku o dość zróżnicowanej architekturze.

Wejścia główne do Pawilonu z poziomu chodnika, dostępne bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do komunikacji wewnętrznej służą dwie  klatki schodowe oraz trzy windy, w tym dwie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na każdej kondygnacji zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie wewnętrznym szpitala dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (w odległości ok 100 metrów od wejścia do budynku).

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Pawilon II Szpitala

Zlokalizowany jest w wolnostojącym 3 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku.

Wejście główne do Pawilonu z poziomu chodnika, dostępne bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowe wejście z poziomu chodnika znajduje się na tyłach budynku.

Do komunikacji wewnętrznej służy  klatka  schodowa  oraz 2 windy osobowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie wewnętrznym szpitala dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. (w odległości ok 100 metrów od wejścia do budynku).

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.