Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

CoVID – komunikaty szpitala

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szpital otrzymał sprzęt medyczny niezbędny do opieki nad chorymi.

Bardzo dziękujemy !!!

Dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu  

Dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” Szpital otrzymał sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej.

Dziękujemy w imieniu pacjentów, którzy dzięki temu otrzymają od nas świadczenie medyczne o lepszej jakości.

Dziękujemy we własnym imieniu, bo dzięki temu nasza praca jest bezpieczniejsza i skuteczniejsza.

Zadanie pn.: „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19”, współfinansowanego środkami budżetu państwa na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr WZ.967.1.2020/COVID-19 z 10.12.2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Województwem Mazowieckim.”

Wartość dofinansowania: 40 956,45 zł. 
Całkowity koszt projektu: 40 956,45 zł. 

W ramach projektu dokonano montażu dodatkowego zbiornika na ciekły tlen medyczny (o objętości 7m³), który obejmował: 
 -  wykonanie wykopu pod fundament zbiornika; ·         
 -  wykonanie osłon kablowych przewodów energetycznych biegnących poniżej budowanego fundamentu; 
 -  wykonanie otoku (uziemienia) dla zbiornika;
 -  przygotowanie podbudowy (podsypka piaskowa oraz wylewka z chudego betonu);
 -  wykonanie izolacji poziomej;
 -  przygotowanie oraz zamontowanie zbrojenia stalowego;
 -  wykonanie szalunku i zabetonowanie płyty fundamentowej;
 -  przebudowanie istniejącego ogrodzenia obejmującego nowy zbiornik oraz dokonanie montażu dodatkowej furtki.;
 -  wykonanie oświetlenia LED. 
Zrealizowany zakres prac miał na celu zwiększenie zapasu ciekłego tlenu w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Zamontowany zbiornik znacząco podniósł stopień zabezpieczenia pacjentów chorych na Covid-19, którzy muszą być poddani tlenoterapii.