Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE


Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej.

Laboratorium pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych wykonywanych w sześciu pracowniach.


PRACOWNIA HEMATOLOGII

Morfologia krwi z 5-parametrowym rozdziałem leukocytów i dodatkowo z uwzględnieniem dużych, niedojrzałych komórek, mikroskopowa ocena rozmazów krwi, retikulocytów, OB, diagnostyka malarii i Dengue


PRACOWNIA KOAGULOLOGII

Ocena wybranych parametrów krzepnięcia – czas protrombinowy PT/INR,  czas APTT, czynniki V, VII, X, fibrynogen, D-dimery


PRACOWNIA CHEMII KLINICZNEJ

Glukoza, hemoglobina glikowana HbA1c mocznik, kreatynina, cholesterol z frakcjami, triglicerydy, bilirubina z frakcjami, amoniak, ALT, AST, ALP, GGTP, amylaza, lipaza, LDH, troponina I, CK, CK-MB, CRP, kwas moczowy, mleczany, kwasy żółciowe, sód, potas, chlorki, magnez, wapń, fosforany nieorganiczne, , równowaga kwasowo-zasadowa, całkowita witamina D3, żelazo, TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza, kwas foliowy, witamina B12, ferrytyna, PCT – prokalcytonina, mikroalbuminuria, białko całkowite, albumina, elektroforeza białek


PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ

Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu, badanie ogólne płynów mózgowo-rdzeniowych oraz płynów z jam ciała, badanie kału na obecność krwi utajonej, próba ciążowa, test w kierunku antygenu i toksyn Clostridium difficile w kale


PRACOWNIA IMMUNOCHEMII

diagnostyka tarczycy: TSH, FT3, FT4, a – TPO – p/c przeciwko peroksydazie tarczycowej

hormony: β-HCG – ilościowo, testosteron, PTH – parathormon, insulina

leki: wankomycyna

markery nowotworowe: AFP, CEA, PSA -całkowity, CA 19.9,

diagnostyka infekcji: HBsAg oraz HBsAg -ilościowo,  a-HBs – ilościowo, HBeAg, a-HBe, a-HBc, a-HBc IgM, HAV IgM, HAV total, a-HCV, CMV IgM, CMV IgG, awidność p/c CMV IgG, EBV IgM, EBV IgG , HSV 1/2 IgM, HSV 1/2 IgG,

Toksoplazmoza IgM, Toksoplazmoza IgG, awidność p/c toksoplazmozy IgG, Toksoplazmoza IgA

VZV IgG – p/c ospy

 Różyczka IgM, Różyczka IgG,

 p/c ZIKA IgG, p/c HEV IgM, p/c HEV IgG, KZM IgM – kleszczowe zapalenia mózgu

HIV DUO i p/c HIV testem III generacji, test potwierdzenia HIV Western Blot,

Inne: interleukina – 6, czynnik reumatoidalny RF, alkohol

 

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Serologia grup krwi i próby zgodności, przeciwciała anty Rh D u ciężarnych /ilościowo/

 

Badania wykonujemy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w diagnostyce laboratoryjnej, na aparaturze najnowszej generacji – VITROS 5600, VITROS 3600, VIDAS, VIDAS 3, SYSMEX XT-1800, SYSMEX 1000i, XS – SYSMEX,  COBAS 411e, COBAS 601u, COBAS 221b

Istotnym elementem wyposażenia jest Laboratoryjny System Informatyczny zintegrowany z systemem szpitalnym. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na zmniejszenie ilości pomyłek i skrócenie czasu oczekiwania na wynik. Zlecenia wykonania badań są automatycznie przekazywane do analizatorów, a wyniki po ich akceptacji przez operatora urządzenia, odsyłane do bazy danych.

Wszystkie utworzone w systemie dokumenty są przechowywane w module „Archiwum”, skąd mogą być w każdej chwili odtworzone.

Funkcja „delta check” umożliwia ocenę bieżącego wyniku pacjenta na tle jego wyników archiwalnych. Wyniki, po sprawdzeniu ich kompletności i poprawności, są autoryzowane przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych.

Wiarygodność wyników badań zapewniamy poprzez systematyczne prowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, zgodnie z ustalonymi procedurami. Wyniki kontroli jakości stanowią podstawę do zatwierdzenia wyników oznaczeń rutynowych. W przypadku wystąpienia niezadowalających wyników wewnętrznej kontroli jakości, podejmowane są działania naprawcze, aby określić i usunąć przyczynę wystąpienia nieprawidłowości. Laboratorium monitoruje występowanie niezgodności i wprowadza odpowiednie działania zapobiegawcze.

W celu uzyskania niezależnej oceny wiarygodności wyników CLA uczestniczy w następujących międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w ramach krajowej i międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości:

* Powszechny Program krajowy organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
* Centralny Program krajowy, w którym uczestniczą wybrane, duże laboratoria w Polsce organizowany również przez Ośrodek w Łodzi – obecnie zakończony
* SOWA – med –  Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych we współpracy z LABQUALITY z Finlandii oraz autorski program badania biegłości EQA-hem (hematologia)  (dawniej: międzynarodowy Powszechny Program Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej organizowany przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce)
* międzynarodowy program RIQAS organizowany przez firmę RANDOX z Wielkiej Brytanii

Uzyskanie pozytywnej oceny w sprawdzianie międzylaboratoryjnym potwierdza skuteczność stosowanej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.

CLA wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby programów klinicznych prowadzonych w szpitalu.

W laboratorium pracują osoby, których wykształcenie i doświadczenie zawodowe zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.

Kierownik Laboratorium jest certyfikowanym Audytorem Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Diagnostyki Medycznej.

Kierownikiem Pracowni Serologii Transfuzjologicznej jest specjalista w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna.

Laboratorium zatrudnia obecnie 13 diagnostów laboratoryjnych w tym  8 specjalistów w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna.

Personel Laboratorium uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w celu uzupełniania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji. Centralne Laboratorium Analityczne jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podstawowego w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych.