Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Aktualności

INFORMACJA DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY

Kurs „Profilaktyka zakażenia HIV, diagnostyka i leczenie AIDS” będzie dostępny od dnia 24 sierpnia
2020r.

Link do strony: https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=1327

Dane logowania:

Login: pierwsza część adresu e-mail (do znaku@)

Hasło: HIV2020kurs (system wymusi zmianę przy pierwszym logowaniu).

Po ukończeniu wszystkich aktywności i zaliczeniu testu będzie możliwość wydrukowania certyfikatu
potwierdzającego uczestnictwo w kursie.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEJ

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzamy system:

 1. Planowe wizyty u lekarza chorób zakaźnych zawieszone – możliwość porady telefonicznej.
 • Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas.
 • Zlecenia na leki ARV po konsultacji z lekarzem do odebrania w rejestracji.
 • Planowe wizyty u innych specjalistów odwołane – możliwość porady telefonicznej.
 • Ginekolog – przyjmowane będą tylko kobiet w ciąży.
 • Planowane badania laboratoryjne zawieszone do odwołania – badania wykonywane będą tylko na nagłych przypadkach (np.; ekspozycje zawodowe).

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEJ

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzamy system:

 1. Planowe wizyty u lekarza chorób zakaźnych zawieszone – możliwość porady telefonicznej.
 2. Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas.
 3. Zlecenia na leki ARV po konsultacji z lekarzem do odebrania w rejestracji.
 4. Planowe wizyty u innych specjalistów odwołane – możliwość porady telefonicznej.
 5. Ginekolog – przyjmowane będą tylko kobiet w ciąży.
 6. Planowane badania laboratoryjne zawieszone do odwołania – badania wykonywane będą tylko na nagłych przypadkach (np.; ekspozycje zawodowe)

Prosimy o nie wynoszenie sprzętu medycznego

Prosimy, aby pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 wychodząc ze Szpitala nie wynosili sprzętu medycznego przypisanego do poszczególnych sal chorych,tj. pulsoksymetrów, apartów do mierzenia ciśnienia, stetoskopów, elektronicznych termometrów