Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Aparat EEG

Inwestycja pn. „Zakup aparatu EEG”zrealizowana  przy pomocy dotacji celowej z budżetu  Województwa  Mazowieckiego,w wysokości 51 649,92 zł (nr umowy Umowa Nr 200/UMWM/10/2018/NW-I-I/D)

Zakup nowoczesnego aparatu EEG znacznie przyspieszył, poprawił jakość oraz rozszerzył prowadzoną diagnostykę, a także podniósł standardy świadczeń zdrowotnych. Dzięki nowemu urządzeniu możliwości diagnostyczne zostały znacznie rozszerzone, co z kolei przekłada się na skrócenie hospitalizacji, wcześniejsze wdrożenie właściwej terapii. Jest to szczególnie ważne, gdyż Szpital jest jednym z najlepszych ośrodków leczenia neuroinfekcji w Polsce centralnej.