Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

DYREKCJA

Agnieszka
 Kujawska-Misiąg

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

dr n. med. 
Grażyna Cholewińska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 

Piotr Żbikowski

Zastępca Dyrektora
 ds. Administracyjno – Inwestycyjnych

Katarzyna 
Mateńka - Ajdakowska

Pełnomocnik Dyrektora 
ds. Infrastuktury Szpitala

Kinga Turzyniecka

Główna Księgowa

Wiesława Higersberger

Pielegniarka Koordynująca Szpitala