Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Faktury

Od dnia 01.10.2021 r. faktury wystawiane za dostawę i usługi prosimy o przesyłanie na

adres e-mail: faktury@zakazny.pl

Faktury wysyłane na inny adres niż powyższy mogą nie być uwzględnione.