Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Wakacyjne praktyki dla studentów WUM:

Wakacyjne praktyki dla studentów WUM:

1. Praktyki będą realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym – Oddziały, Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza.

2. Zapisy na praktyki rozpoczynają się w dniu 23.06.21 o godz. 12ej poprzez platformę MS Teams (oprócz praktyk pediatrycznych – patrz niżej). UWAGA! KOD DO ZESPOŁU „Praktyki wakacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym” pojawi się na stronie WUM https://chorobyzakazne.wum.edu.pl w dniu 23.06 o godz. 12ej. Liczba praktykantów w danych jednostkach szpitala jest ograniczona.

3. Zapisy na praktyki w Oddziale Pediatrii są możliwe pod numerem tel. (22)3355250 (dr. Talarek) lub drogą e-mailową ewa.talarek@wum.edu.pl Na pozostałe oddziały – zapisy przez MS Teams.

4. Praktyki wakacyjne będą realizowane w miesiącach lipiec i sierpień. Praktyki rozpoczynają się w dniu 05.07.21 o godz. 8ej i będą trwać 2-4 tygodni (zgodnie z programem WUM). Pierwszego dnia praktyk proszę zgłosić się do budynku nr. 6, I piętro, sala 1 – szkolenie z Panią Fidos (wejście przez portiernię przy szlabanie, następnie w lewo).

Po I roku: praktyki pielęgniarskie (oddziały I-III-IV-VII-X-OIT-Poradnie): 4 tygodnie

Po II roku: praktyki w poradni (Poradnia Chorób Zakaźnych i Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza): 3 tygodnie

Po III roku: praktyki z chorób wewnętrznych (oddziały I-III-IV-VII): 4 tygodnie

Po IV roku: praktyki pediatryczne (oddział XI): 2 tygodnie

Po V roku: praktyki z intensywnej terapii (OIT): 2 tygodnie

Każdy cykl rozpoczyna się w poniedziałek (nie można zacząć w inny dzień tygodnia).

5. Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia praktyk:

a) Zapis na liście MS Teams (w przypadku pediatrii zapis bezpośrednio w oddziale)

 b) Skierowanie z WUM z wpisaną datą praktyk + pieczątką Oddziału przyjmującego na praktyki à pieczątkę uzyskujemy po wcześniejszym zapisaniu się na liście MS Teams (lub w sekretariacie pediatrii) i wysłaniu e-maila do koordynatora praktyk (Lek. D.Krankowska)

c) Konieczne wykupienie NNW – xero dokumentu

d) Karta Praktyk – konieczne jest zbieranie podpisów od opiekunów praktyk na bieżąco. Koordynator NIE będzie podpisywać poszczególnych procedur wykonywanych przez studentów.

e) Szkolenie BHP w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym (patrz niżej)

6. Szkolenie BHP – musi być przeprowadzone PRZED rozpoczęciem praktyk, po wcześniejszym złożeniu skierowanie. W celu zapisania się na szkolenie proszę o kontakt z Kadrami Szpitala – tel: (22)3355321.

7. Praktykanci muszą respektować zasady bezpieczeństwa biologicznego i zasady sanitarne – obowiązujące na terenie Szpitala. Pierwszego dnia praktyk studenci przejdą krótkie szkolenie w tym obszarze u pielęgniarki epidemiologicznej Pani Fidos. 

8. Koordynatorem ds. Praktyk w Szpitalu jest Lek. Dagny Krankowska 

NIE UDZIELAMY INFORMACJI DROGĄ TELEFONICZNĄ. W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: dkrankowska@zakazny.pl

Opiekunami Praktyk w Wydziale Lekarskim są:

dr hab. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel: dla studentów roku I i II Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa,

tel. 22 317 9505, e-mail: anna.stelmaszczyk-emmel@wum.edu.pl

dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak: dla studentów roku III, IV i V

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa,

tel. 22 52 27 485, e-mail: malgorzata.mizerska-wasiak@wum.edu.pl