Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

INFORMACJA DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY

Kurs „Profilaktyka zakażenia HIV, diagnostyka i leczenie AIDS” będzie dostępny od dnia 24 sierpnia
2020r.

Link do strony: https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=1327

Dane logowania:

Login: pierwsza część adresu e-mail (do znaku@)

Hasło: HIV2020kurs (system wymusi zmianę przy pierwszym logowaniu).

Po ukończeniu wszystkich aktywności i zaliczeniu testu będzie możliwość wydrukowania certyfikatu
potwierdzającego uczestnictwo w kursie.