Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Zalecenia PEEiLChZ i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania z chorymi zarażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymajagą hospitalizacji