Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczaniem COVID-19, wprowadzamy system:

REALIZACJI WIZYT Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB INNYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (Porady telefoniczne z lekarzem prowadzącym).

Porady telefoniczne dotyczą pacjentów kontynuujących opieką specjalistyczną.

Konsultacje z lekarzem będą odbywały się w dniu wcześniej zapalnowanej wizyty.

Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas.