Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Daily Archives: 16 marca, 2020

Prosimy o nie wynoszenie sprzętu medycznego

Prosimy, aby pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 wychodząc ze Szpitala nie wynosili sprzętu medycznego przypisanego do poszczególnych sal chorych,tj. pulsoksymetrów, apartów do mierzenia ciśnienia, stetoskopów, elektronicznych termometrów

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH

 W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzamy system:
REALIZACJI WIZYT Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB INNYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (Porady telefoniczne z lekarzem prowadzącym).
Porady telefoniczne dotyczą pacjentów kontynuujących opieką specjalistyczną.
Konsultacje z lekarzem będą odbywały się w dniu wcześniej zapalnowanej wizyty.
Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczaniem COVID-19, wprowadzamy system:

REALIZACJI WIZYT Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB INNYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (Porady telefoniczne z lekarzem prowadzącym).

Porady telefoniczne dotyczą pacjentów kontynuujących opieką specjalistyczną.

Konsultacje z lekarzem będą odbywały się w dniu wcześniej zapalnowanej wizyty.

Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas.