Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЛЮДЯМ З УКРАЇНИ

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЛЮДЯМ З УКРАЇНИ

У разі потреби скористатися з медичної допомоги Обласної Інфекційної лікарні, запрошуємо громадян України, які мають у проїзному документі посвідчення Прикордонної служби Республіки Польщі або відбиток штампу Прикордонної служби Польщі, що підтверджує їх легальне перебування на території Республіки Польщі після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Принципи надання медичної допомоги:

·    у надзвичайних випадках слід звернутись до приймального відділення (Izba Przyjęć).

·    у разі раптового погіршення здоров’я можна також скористатися з Нічної та Різдвяної медичної допомоги за адресою 01-192 Варшава (Warszawa) , вул.Лешно 17 (ul. Leszno 17) пн-пт 18.00 – 8.00, у вихідні дні та свята цілодобово.

·    у стабільних ситуаціях ви можете  звернутися до сімейного лікаря (internisty) або відповідно до вашого направлення в інші спеціалізовані клініки

РЕЄСТРАЦІЯ в клініку:

·    електронною поштою (українською мовою) pchz@zakazny.pl

·    по телефону (польською мовою), пн. -пт 8.00-15.30 – 22 33 55 235 або

22 33 55 332

Реєстрація відбуватиметься на загальних умовах

Медичні послуги надаються польською мовою, ми намагатимемося забезпечити присутність двомовної особи, коли це можливо.

Увага! Пільги, надані громадянам України, буде виплачуватися Національним фондом охорони здоров’я Польщі.


Pomoc medyczna dla osób z Ukrainy
W razie potrzeby skorzystania z pomocy medycznej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie zaprasza obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
Zasady udzielania pomocy medycznej:

  • w sytuacjach nagłych należy zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub do Izby Przyjęć
  • w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia można również skorzystać
    z nocnej i świątecznej opieki medycznej (ul. Leszno 17, 01-192 Warszawa) pod numerem tel.: 22 632 41 30 od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 – 8.00 oraz
    w weekendy i święta przez całą dobę
  • w sytuacjach stabilnych można dokonać zapisu do lekarza POZ lub zgodnie z posiadanym skierowaniem do innych poradni specjalistycznych

ZAPISY do poradni:
mailem w języku ukraińskim pchz@zakazny.pl
telefonicznie w języku polskim pn. – pt. 8.00-15.30 – 22 33 55 235 lub 22 33 55 332 (uruchamiamy stały dyżur osoby dwujęzycznej)
Zapisy odbywać się będą na zasadach ogólnych.

Świadczenia medyczne realizowane są w języku polskim, w miarę możliwości będziemy starali się zapewnić obecność osoby dwujęzycznej.

Uwaga! Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Polski Narodowy Fundusz Zdrowia.