Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

W TOKU

Przetarg nieograniczony PN/16DzOL/09/2018 o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawy odczynników wraz z dzierżawą zestawu analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej.

1) PN/16DzOL/09/2018

Przetarg nieograniczony PN/18AM/10/2018 o wartości poniżej 221 000 Euro na dostawę aparatury i  sprzętu medycznego

1) PN/18AM/10/2018