NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

SKARGI I WNIOSKI


PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA

Nad przestrzeganiem praw pacjenta w naszym Szpitalu czuwa

Pani doktor Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska.

Kontakt:
wtorek 12.00 – 13.30
piątek 13.00 – 14.30

lub pod numerem telefonu  22/33-55-364 lub 204

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w szczególności należy:

 1. czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu,
 2. przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin,
 3. analizowanie skarg i wniosków,
 4. rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
 5. podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych
  z realizacją praw pacjenta,
 6. stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 7. współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 8. zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji prawnej i wskazanie trybu interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 9. udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji.

 

SKARGA DO DYREKCJI SZPITALA

Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach 14:00 – 15:00

Osoby niepełnosprawne w sprawie skarg i wniosków
przyjmowane są przez Dyrektora Szpitala,
lub osobę przez niego upoważnioną,
w Pokoju Obsługi Pacjenta – Statystyka Medyczna (parter).