Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

 

W oparciu o harmonogram Krajowego Programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-216 realizowane są zadania w  ramach oferty Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie:

 

 • wszystkim osobom zakażonym HIV zapewnia się dostęp do bezpłatnego leczenia  antyretrowirusowego (ARV) finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • prowadzi się okresową aktualizację standardów terapii ARV w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa AIDS i międzynarodowe standardy;
 • zapewnia się dostęp do diagnostyki i leczenia zakażeń oportunistycznych, zgodnie z

międzynarodowymi standardami;

 • świadczenia dostosowane są do potrzeb osób żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia;
 • wdrożone są  standardy postępowania w przypadku kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS jak również opieka nad dziećmi żyjących z HIV/AIDS urodzonych z matek żyjących z HIV/AIDS;
 • zwraca się uwagę na integrację działań mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych, innych chorób przenoszonym drogą płciową a tym samym zapobiega

zakażeniom HIV;

 • realizuje się  procedury postępowania poekspozycyjnego na materiał potencjalnie zakaźny;
 • wspiera działania z zakresu redukcji szkód zdrowotnych (wymiana igieł i strzykawek);
 • ułatwia się dostępność do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV;
 • realizuje się współpracę z  przedstawicielami organizacji pozarządowych i eksperckich, ze szczególnym  uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby żyjące z HIV, w planowaniu działań na rzecz pacjentów;
 • wdraża się rekomendację/standardy służące raportowaniu danych epidemiologicznych;
 • wspiera opracowania mające na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii HIV/AIDS w Polsce;
 • bierze czynny udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych w celu poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności oraz popularyzacji wiedzy na temat HIV/AIDS.

  

Więcej informacji o Programie:

http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/156/HIVAIDS.html

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu.pdf)Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu 2515 kB