NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

Posiedzenia Naukowe

 

Marzec 2019:

  •  „Miejsce DRV/cobi w nowoczesnej terapii antyretrowirusowej – doniesienia z CROI 2019” – dr hab. n. med. Justyna Kowalska
  • „Produkty Pharmabest w chorobach zakaźnych – nowe doniesienia”mgr Katarzyna Kałużna
  •  Zespoły mielodysplastyczne – diagnostyka i leczenie” –prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
  • „Prezentacja przypadku pacjenta” – dr n. med. Joanna Kubicka
  • „Prezentacja przypadku pacjenta” — dr Andrzej Załęski

Luty 2019:

  • „DALBAWANCYNA”innowacyjny lipoglikopeptyd w leczeniu ostrych, bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkichAnna Tobiasz, Angelini Pharma Polska sp. z o.o.

Styczeń 2019:

  •  „Short introduction into a long story of HIV epidemic in  Poland and Eastern Europe”– prof. Andrzej Horban
  • „Brief summary of most recent HIV research in Hospital for Infectious Diseases in Warsaw”– dr hab. n. med. Justyna  Kowalska
  • „Evolution in HIV treatment- test & treat approach”– prof. Joel Gallant