NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej Kierownik dr hab. n. med. Janusz Stańczak
  tel. (22) 33 55 262
  tel. (22) 33 55 278
  e-mail jstanczak@zakazny.pl

 

 • Dział Mikrobiologii
  Dni robocze godz.8:00 – 19:00
  Soboty i Dni Świątecze godz.8:00 – 15:35
  Badania płatne od pacjentów przyjmowane są w godz.10:00 – 14:00

 

 

1. Struktura

Pracownia Diagnostyki Molekularnej (PDM) zawiera trzy działy: Mikrobiologii Klinicznej, Immunologii I Diagnostyki Molekularnej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zajmują one rozdzielne pomieszczenia w oddzielonych budynkach. Budowany jest nowy budynek, spełniający wymogi UE, wyłącznie na potrzeby PDM.

Pracownia jest wpisana na listę KIDL z numerem 0067.

2. Pracownicy

Kierownikiem PDM jest dr n. med. Janusz J. Stańczak, biolog, ze specjalizacją w mikrobiologii i genetyce molekularnej. Skład Zespołu to 5 młodszych asystentów z wykształceniem uniwersyteckim, specjalizujących się w mikrobiologii i genetyce (2 prowadzi badania doktoranckie), 5 starszych techników analityki medycznej z wykształceniem pomaturalnym, 2 osoby personelu pomocniczego oraz sekretarka medyczna.

Wszyscy pracownicy personelu średniego i wyższego są doskonale wyszkoleni, uczestniczą w kursach i treningach zagranicznych. Ich wiedza i umiejętności są potwierdzone osobistymi certyfikatami.

Kierownik PDM i zastępca uzyskują specjalizację II 0 , pozostali asystenci szkolą się zgodnie z nowym programem specjalizacji.

Większość asystentów jest członkami polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, European Clinical AIDS Society.

Kierownik PDM działa w komitetach organizacyjnych lub naukowych zjazdów międzynarodowych, jest recenzentem doniesień zjazdowych.

3. Wyposażenie

Wyposażenie PDM stanowi sprzęt najnowszych generacji, w tym 2 sekwenatory, 3 platformy do PCR czasu rzeczywistego (PDM jest pierwszym polskim ośrodkiem inicjującym diagnostykę zakażeń wirusowych metodą realtime PCR), 2 systemy automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Sprzęt jest rutynowo testowany, kalibrowany i serwisowany z godnie z wymogami producenta lub GLP, każdy aparat ma księgę pracy.

4. Działalność diagnostyczna

Dział Mikrobiologii Klinicznej wykonuje kompletną diagnostykę zakażeń wirusowych, bakteryjnych (w tym beztlenowców oraz, metodą PCR, Chlamydia trachomatis i Clostridium difficile ) oraz grzybiczych. Większość wyposażenia jest zautomatyzowana i skomputeryzowana.

Najwyższa jakość diagnostyki jest od 5 lat potwierdzana certyfikatami krajowego CBJwDM.

Zespół Immunologii wykonuje rutynowe badania diagnostyczne oraz badania naukowe. Główne kierunki to ocena wydolności układu odpornościowego oraz wpływ wybranych zakażeń. Oceniany jest kompletny profil immunologiczny pacjenta lub wybrane parametry, przede wszystkim liczba limfocytów T CD4+ i proporcje do T CD8+ u pacjentów zakażonych HIV.

Dział Diagnostyki Molekularnej wprowadza najnowsze techniki diagnostyki genetycznej. Zakres diagnozowanych zakażeń wirusowych obejmuje wirusy hepatotropowe – HBV- w tym poziom wiremii, identyfikacja genotypów i mutantów lekoopornych, HCV – poziom wiremii, genotypy, wirusy HGV i TTV; wirus HIV – jako jedyny ośrodek wykonujemy pełną diagnostykę, włącznie z namnażaniem wirusa w hodowlach komórkowych oraz identyfikacją mutantów lekoopornych (met. sekwencjonowania) i subtypów, diagnozujemy również zakażenia wirusami HPV, CMV, EBV oraz HSV1/2.

Stosowane technologie obejmują warianty metody PCR (RT, real-time), bDNA, hybrydyzację analizę sekwencyjną i restrykcyjna kwasów nukleinowych.

Większość stosowanych procedur jest corocznie poddawana ocenom certyfikacyjnym właściwych organizacji międzynarodowych i uzyskuje najwyższe oceny.

PDM jest poddawana audytom międzynarodowym, dotychczasowe potwierdzają zgodność organizacji i działań z zasadami GLP.

5. Działalność naukowa

PDM uczestniczy w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych jako laboratorium centralne lub regionalne. W badaniach naukowych było pierwszym, obecnie jest jedynym, polskim laboratorium śledzącym oporność HIV na leki (programy Illumination, SPREAD, Abbott).

Nasze własne zainteresowania naukowe to m. in.:

 

 • toksyczność mitochondrialna leków ARV
 • wpływ poszczególnych klas leków ARV na apoptozę
 • charakterystyka HCV quasispecies jako czynnik predykcyjny skuteczności leczenia wzwC
 • śledzenie zmian we wzorcu typów genetycznych HCV
 • śledzenie zmian we wzorcu subtypów HIV-1
 • identyfikacja genetycznych podstaw długoletniej oporności na zakażenie HIV (tzw. fenomen non-progressors).

Wyniki tych prac są regularnie publikowane oraz przedstawiane na zjazdach naukowych.

Pracownicy PDM są pierwszymi autorami lub współautorami ponad 30 publikacji oryginalnych lub przeglądowych, ponad 50 abstraktów i prezentacji ustnych, rozdziałów w 4 książkach i podręcznikach akademickich oraz ok. 300 haseł w najnowszej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej (PWN).

Zespół PDM prowadzi wspierane przez UE szkolenia pracowników służby zdrowia z krajów Centralnej i Wschodniej Europy.

Uczestniczy w 2 grantach finansowanych przez KBN.