Menu
 
pchz

Poradnia Chorób Zakaźnych

Rejestracja telefoniczna:

poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 – 18:00
piątek w godzinach 7:30 – 15.00;
tel.: (22) 33 55 235; (22) 33 55 332
fax: (22) 33 55 3 25
e-mail: pchz@zakazny.pl;

Godziny pracy Poradni:

poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 – 18:00
piątek w godzinach 7:30 – 15.35;

Uwaga !!! Ważne

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczaniem COVID-19, wprowadzamy system:

REALIZACJI WIZYT Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB INNYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (Porady telefoniczne z lekarzem prowadzącym).

Porady telefoniczne dotyczą pacjentów kontynuujących opieką specjalistyczną.

Konsultacje z lekarzem będą odbywały się w dniu wcześniej zapalnowanej wizyty.

Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas.

 

Lekarze przyjmujący w Poradni:

dr n. med. Jolanta Opoka-Kegler – kierownik Poradni

dr n. med. Dorota Latarska-Smuga– zastępca kierownika Poradni

dr n. med. Ryszard Strzelecki

Agnieszka Gołędowska

Joanna Iwaszkiewicz-Fiedorczuk

Barbara Patralska

Karolina Pyziak-Kowalska

Beata Romanowska

Ewa Marcinkowska

Danuta Tomaszewska

Marek Wasilewski

Konsultanci:

prof. dr hab. n. med. Janusz Cianciara

dr n. med. Regina Podlasin

 

Poradnia Chorób Zakaźnych to poradnia specjalistyczna, w której prowadzona jest działalność diagnostyczna i lecznicza w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych.
W obszarze funkcjonowania znajduje się również uświadamianie społeczeństwa w zakresie zapobiegania zachorowaniu, kontrolowanie i ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób.

Poradnia obejmuje opieką pacjentów z każdego regionu Polski. Co miesiąc przyjmowanych jest ponad sześćset nowych pacjentów i realizowanych prawie trzy tysiące konsultacji.

Wszyscy lekarze posiadają specjalizację w zakresie chorób zakaźnych, certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz certyfikaty dodatkowych kompetencji.

Centrum Medycyny Podróży

W ramach Poradni Chorób Zakaźnych funkcjonuje Centrum Medycyny Podróży. Realizowane są usługi w zakresie profilaktyki i leczenia chorób tropikalnych. Usługi te nie są świadczeniami refundowanymi przez NFZ.

Centrum Medycyny Podróży działa od poniedziałku do czwartku w godzinach
8:00-18:00. Ostatni pacjent przyjmowany jest o godzinie 17:30.

 
*