Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Państwowy Inspektor Sanitarny

Telefon dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie : 502 171 171

W razie wystąpienia klinicznych i epidemiologicznych objawów wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.