Menu
 
Oddział 7
Oddział VII
  Ordynator Oddziału:
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Horban
e-mail: ahorban@zakazny.pl
Zastępcy Ordynatora:
dr n.med. Agnieszka Bednarska
dr n.med. Marcin Paciorek
 
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Barbara Słaba
 
Dane kontaktowe Sekretariat:
Karolina Szewczyk-Michalak, Tymoteusz Kowalczyk
tel.: (22) 33 55 210
fax: (22) 33 55 372,
e-mail: oddzial7@zakazny.pl
Zespół Lekarski Prof. dr hab.n.med. Andrzej Horban
dr n.med. Agnieszka Bednarska
lek. Dominik Bursa
lek. Małgorzata Hackiewicz
lek. Dominika Krogulec
lek. Michał Makowiecki
dr n.med. Marcin Paciorek
dr n.med. Dawid Porowski
lek. Joanna Puła
dr n.med. Joanna Raczyńska
dr Agata Skrzat-Klapaczyńska
lek. Iwona Sosińska-Bryła
lek. Jarosław Stengiel
dr Carlo Bieńkowski
 
Informacje ogólne Oddział Zakaźny VII jest oddziałem klinicznym, stanowi bazę dla działalności leczniczo – usługowej Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale • rozpoznawanie i leczenie chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej ze szczególnym uwzględnieniem infekcji ośrodkowego układu nerwowego oraz zakażeń uogólnionych (posocznica),
• leczenie chorych z neuroinfekcjami o etiologii bakteryjnej (ropnej i nieropnej), gruźliczej, grzybiczej i wirusowej. Dotyczy ona zarówno chorych z zapaleniami opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu, jak również z ogniskowymi zmianami zapalnymi w układzie nerwowym (ropnie mózgu, ropniaki przymózgowe),
• leczeniem chorych z uogólnionymi zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi (posocznicą), szczególnie u chorych z obniżoną odpornością (w trakcie leczenia immunosupresyjnego, z chorobami nowotworowymi i chorobami tkanki łącznej),
• leczenie chorych wymagających rozszerzonej diagnostyki w przebiegu gorączki o nieustalonej etiologii.
W zakresie zakażeń ośrodkowego układu nerwowego pracownicy Oddziału dysponują doświadczeniem klinicznym pozwalającym na utrzymanie statusu ośrodka referencyjnego.
 
Osiągnięcia Dzięki ścisłej współpracy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w Oddziale stworzono standardy dotyczące opieki nad chorym z chorobą zakaźną.
 
Dzięki ścisłemu przestrzeganiu ustalonych zaleceń zredukowano liczbę przypadków zakażeń szpitalnych.
 
Personel posiada doświadczenie w wykonywaniu licznych zabiegów, w tym: kaniulacji naczyń centralnych i tętniczych, nakłuciu opłucnej, nakłuciu jamy otrzewnej, punkcji szpiku, punkcji lędźwiowej, prowadzeniu chorych z drenażem lędźwiowym i komorowym oraz postępowaniu w przebiegu powikłań występujących u chorych z zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu (zaburzenia świadomości, drgawki, niewydolność oddychania).
 
Współpraca z innymi jednostkami Współpraca:
Oddział współpracuje z wieloma ośrodkami neurologicznymi i neurochirurgicznymi Warszawy i Województwa Mazowieckiego
 

*