KONSULTANT  KRAJOWY

w dziedzinie chorób zakażnych

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

Kariera naukowa

Andrzej Jerzy Horban (ur. 10 listopada 1951 w Warszawie) – polski lekarz, dr hab., profesor zwyczajny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie i Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
W 1976 ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie. Obronił pracę doktorską, następnie uzyskał stopień doktora habilitowanego. 13 czerwca 2016 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk medycznych. Objął funkcję profesora zwyczajnego w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.
Piastuje stanowisko wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, a także kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [1].