NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

KADRA KIEROWNICZA


Nazwa Działu: Kontakt:
 

Księgowość

 

Zofia Wątrobińska
Zastępca Głównego Księgowego
tel.: (22) 33 55 336
Fax.: (22) 33 55 358
e-mail: zwatrobinska@zakazny.pl

 

Dział Kadr

 

Halina Zgiet
Kierownik Działu Kadr
tel.: (22) 33 55 305
e-mail: hzgiet@zakazny.pl
e-mail: kadry@zakazny.pl

 

Statystyka Medyczna

 

Agnieszka Bluszcz
Kierownik Działu Statystyki Medycznej
tel.: (22) 33 55 315
e-mail: abluszcz@zakazny.pl

Dział Statystyki Medycznej
tel.: (22) 33 55 255
tel./fax: (22) 33 55 331
e-mail: statystyka@zakazny.pl

 

Dział Zamówień Publicznych

 

Magdalena Urbanowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel.: (22) 33 55 209
e-mail: murbanowicz@zakazny.pl

Kontakt w sprawie zamówień
tel.: (22) 33 55 212
tel./fax: (22) 33 55 375
e-mail: dzp@zakazny.pl

 

Archiwum Szpitalne

 

Jakub Paradowski
Archiwum Szpitalne (budynek nr 11)
od poniedziałku do piątku: 8.00 -15.35
tel.: (22) 33 55 295
e-mail: archiwum@zakazny.pl