Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta
Wykaz osób kierujących Oddziałem Kierownik Oddziału:
lek. Antoni Platowski
e-mail: aplatowski@zakazny.pl
tel: (22) 33 55 261
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Henryka Malinowska
hmalinowska@zakazny.pl
                                                 Statystyk Medyczny – Rejestracja
Anna Sówka
Ewa Chojnacka