Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Poradnia Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

tel: (22) 33 55 235 (22) 33 55 332
fax: (22) 33 55 325  

 

Zapisy do Poradni Chorób Zakaźnych odbywają się przez e-Rejestrację

 

Informujemy, że w Poradni Chorób Zakaźnych istnieje możliwość uzyskania pomocy przy zakładaniu konta online i zapisywaniu się na wizytę poprzez e-Rejestrację. Zapraszamy do nowo powstałego stanowiska.

 

 

Wymagane dokumenty przy pierwszej wizycie w poradni:

  • dowód tożsamości
  • podstawowe badania diagnostyczne
  • dotychczasowa, posiadana dokumentacja medyczna

 

Przypominamy, że rejestrując się do Poradni Specjalistycznej, pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy.