MISJA SZPITALA: NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
 
×

Błąd

Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM dfigo_content AS a LEFT JOIN dfigo_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN dfigo_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN dfigo_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN dfigo_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN dfigo_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM dfigo_categories AS cat JOIN dfigo_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN dfigo_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 11:59:20') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 11:59:20') ORDER BY c.lft, a.created DESC , a.created DESC LIMIT 0, 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefony

Centrala Szpitala:
(22) 33 55 351 do 355
Poradnia Chorób Zakaźnych:
(22) 33 55 332 | (22) 33 55 235
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza:
(22) 33 58 101/102
 
 

Informacje bieżące

Urząd Marszałkowski 
Serwis Internetowy Urzędu Marszałkowskiego - organu założycielskiego szpitala
 
Główny Inspektor Sanitarny 
Serwis Głównego Inspektora Sanitarnego 
 
NFZ 
Serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Ministerstwo Zdrowia 
Serwis internetowy Ministerstwa Zdrowia RP

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.