NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

Fundusze europejskie

E-zdrowie dla Mazowsza

 

e-zdrowie_logotyp_1

dla rozwoju Mazowsza

Projekt pod nazwą ,,E-zdrowie dla Mazowsza" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa


Zintegrowany Program Operacy Rozwoju Regionalnego

zporr ue

ZPORR

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następujące Projekty:

  1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego”;

  2. Modernizacja Centralnego Laboratorium Analitycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie”;

  3. Modernizacja zaplecza technicznego i laboratoryjnego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie”;

Projekty zostały dofinansowane w ramach:

Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów;

Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna;

Poddziałanie 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia;

Łączna kwota współfinansowania Projektów wynosi: 3 190 842,14 zł.

 


Realizacja Projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” przyczyniła się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego. Zwiększyła dostępność do świadczeń zdrowotnych poprzez organizację szybkiej diagnostyki na różnych poziomach lecznictwa oraz modernizację bazy szpitalnej. Wzmocniła rolę Warszawy jako regionalnego i krajowego centrum specjalistycznej opieki medycznej. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany w diagnozowaniu i leczeniu chorób zakaźnych.


Realizacja Projektu „Modernizacja Centralnego Laboratorium Analitycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie” przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury Centralnego Laboratorium Analitycznego. Modernizacja pozwoliła na wykonywanie badań laboratoryjnych na najwyższym poziomie, gwarantując wyniki o wysokiej wiarygodności i użyteczności klinicznej. Dzięki modernizacji pomieszczeń usprawniona została komunikacja wewnątrz laboratorium. Został skrócony czas obiegu próbki, co tym samym przyspieszyło wydawanie wyników dla pacjenta, na oddział.


Realizacja Projektu „Modernizacja zaplecza technicznego i laboratoryjnego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie” przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa pracy z patogenami wirusowymi i bakteryjnymi. Wybudowano pomieszczenia, w którym odbywa się praca z materiałem wysoce zakaźnym. Wejście odbywa się przez system śluz osobowych i materiałowych, wyposażonych w środki ochrony osobistej. Projekt dotyczył również modernizacji budynku Działu Technicznego. Obecnie w tym budynku znajduje się również Apteka Szpitalna. Poza tym na ternie Szpitala modernizowano instalację energetyczną, zewnętrzną sieć kanalizacyjną, odnowiono sieć ciepłowniczą.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.