NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

FIBROSCAN


FibroScan® jest nowoczesnym urządzeniem służącym do nieinwazyjnego pomiaru włóknienia oraz stłuszczenia wątroby (elastografia), które może służyć jako alternatywa dla wyjściowej i/lub kontrolnej biopsji wątroby, zwłaszcza u osób z przeciwskazaniami do wykonania biopsji wątroby. Badanie jest całkowicie bezpieczne, nieinwazyjne, niedające powikłań, bezbolesne, powtarzalne i porównywalne, a jego wynik otrzymywany jest po około 5-10 minutach.

Do przeciwwskazań bezwzględnych należy: wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie elektroniczne umieszczone w ciele pacjenta na stałe.

Do przeciwwskazań względnych należą: ciąża.

Wartość badania może być wyraźnie ograniczona u chorych z niekorzystnymi warunkami anatomicznymi takimi jak: znacznego stopnia otyłość, znacznego stopnia wodobrzusze, znaczne stłuszczenie wątroby, wąskie przestrzenie międzyżebrowe, torbiele wątroby, malformacje naczyniowe wątroby.