MISJA SZPITALA: NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

Ekspozycje zawodowe

 
 

Profilaktyka poekspozycyjna jest usługą prowadzoną w naszej placówce w ramach profilaktyki zakażeń HIV, HBV i HCV u osób, narażonych na te zakażenia.

Ekspozycje w zależności od sposobu i miejsca narażenia dzielimy na ekspozycje zawodowe i niezawodowe.

Ekspozycje zawodowe są usługą świadczoną dla pracowników, którzy w ten czy inny sposób narażeni są w trakcie pracy na kontakt z materiałem zakaźnym. Najkorzystniejszą i najsprawniejszą formą obsługi narażonego pracownika jest działanie w oparciu o umowę dwustronną z zakładem pracy dotyczącą postępowania poekspozycyjnego (w załączniku – przykładowa umowa). Pracownik, którego zakład nie zawarł ww. umowy powinien dostarczyć potwierdzenie od upoważnionych osób, że profilaktyka poekspozycyjna zostanie opłacona przez zakład pracy albo samodzielnie opłacić to postępowanie a następnie zwrócić się do zakładu pracy o zwrot poniesionych nakładów.

Ekspozycje niezawodowe obsługiwane są w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

EKSPOZYCJE ZAWODOWE NA ZAKAŻENIA KRWIOPOCHODNE

Definicje:

  1. Ekspozycja zawodowa na ZAKAŻENIA KRWIOPOCHODNE: Każda sytuacja, w której uszkodzone tkanki skóry lub błony śluzowe są narażone na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, która miała miejsce w trakcie wykonywania działalności zawodowej.

         Ekspozycja zawodowa jest traktowana jako wypadek przy pracy, koszty ekspozycji pokrywa pracodawca zgodnie z Art. 41, ust.5             –   Dz.U z 30.12.2008; nr 234, poz. 1570.

  1. Materiał potencjalnie zakaźny – krew i inne materiały wewnątrzustrojowe i zewnątrzustrojowe, które mogą zawierać istotne ilości wirusów HIV, HBV, HCV:

          krew, surowica, osocze, płyn z opłucnej, płyn z otrzewnej, płyn stawowy, treść ropna, nasienie, wydzielina z dróg rodnych.             (materiałem potencjalnie zakaźnym na zakażenie HIV, HCV nie są ślina, mocz i kał bez domieszki krwi)

  1. Zakażenia krwiopochodne w ekspozycjach to zakażenie HBV, HCV i HIV
  2. Profilaktyka poekspozycyjna (PEP) to działania, których celem jest przeciwdziałanie zakażeniom HIV, HBV, HCV potencjalnie nabytym w wyniku ekspozycji
  3. Grupy zawodowe szczególnie narażone na ekspozycje zawodowe: personel medyczny wszystkich szczebli, personel laboratoryjny, policja, straż miejska, personel medyczny i niemedyczny zakładów karnych, personel sprzątający we wszelkich placówkach – biurach, zakładach pracy, toaletach itd. itp.

 

POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE

Zasady profilatkyki poekspozycyjnej są określone w rekomendacjach PTN HIV i AIDS i są aktualizowane rokrocznie; obejmują one:

 

KROK 1

USUNIĘCIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

PO ZAKŁUCIU, ZACHLAPANIU SKÓRY KRWIĄ LUB INNYM MATERIAŁEM:  

UMYJ NARAŻONĄ OKOLICĘ WODĄ I MYDŁEM (ew. płynami do mycia rąk na bazie alkoholu 60-90%), zdezynfekuj, załóż opatrunek

PRZY SKAŻENIU OCZU: WYPŁUCZ OCZY WODĄ, SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ (delikatnie ale dokładnie)

PRZY SKAŻENIU UST: WYPLUJ MATERIAŁ I WIELOKROTNIE WYPŁUCZ USTA WODĄ

KROK 2

ZEBRANIE DANYCH O OSOBIE, KTÓRA JEST  ŹRÓDŁEM EKSPOZYCJI

ZAPYTAJ:

¨       CZY KIEDYKOLWIEK BYŁY WYKONYWANE TESTY NA HIV, HBV, HCV?

¨       CZY KIEDYKOLWIEK ZAŻYWAŁ/-A NARKOTYKI DOŻYLNIE ?

¨       JAKIE SĄ ZWYCZAJE SEKSUALNE ŹRÓDŁA?

¨       CZY ZGADZA SIĘ NA POBRANIE BADAŃ W KIERUNKU HIV, HBV, HCV?

 

¨       JEŚLI PACJENT JEST ZAKAŻONY HIV – CZY BIERZE LEKI ANTYRETROWIRUSOWE, JEŚLI TAK TO JAKIE?

WYPEŁNIĆ ZGŁOSZENIE O WYPADKU W PRACY

-WEDŁUG PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W ZAKŁADZIE PRACY

KROK 3

ZGŁOSZENIE SIĘ DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE

(JAK NAJSZYBCIEJ)*

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OCENIA

CZY EKSPOZYCJA BYŁA ISTOTNA, WĄTPLIWA CZY NIEISTOTNA

SZACUJE RYZYKO ZAKAŻEŃ HBV, HCV, HIV ZALEŻNIE OD CHARAKTERU EKSPOZYCJI ORAZ OD INFORMACJI O PACJENCIE – ŹRÓDLE EKSPOZYCJI.

PODEJMUJE DECYZJĘ O POSTĘPOWANIU PROFILAKTYCZNYM HBV, HCV, HIV:  LEKI ANTYRETROWIRUSOWE PRZY ISTOTNEJ EKSPOZYCJI NA ZAKAŻENIE HIV ;

SZCZEPIENIE PRZECIW WZW TYPU B PRZY ISTOTNEJ EKSPOZYCJI NA ZAKAŻENIE HBV

KROK 4

POSTĘPOWANIE PROFILAKTYCZNE 

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZALECENIAMI: OBSERWACJA DO PÓŁ ROKU OD EKSPOZYCJI

I BADANIA KONTROLNE W WYZNACZONYCH TERMINACH

 

* Finansowanie postępowania poekspozycyjnego jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy lub zlecającego pracę (Art. 41, ust.5 – Dz.U z 30.12.2008; nr 234, poz. 1570). Zgłaszając się do placówki podejmującej decyzje o postępowaniu poekspozycyjnym pacjent powinien mieć  potwierdzenie, że zakład pracy pokryje te koszty, lub Zakład Pracy ma możliwość podpisania umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie na świadczenie usług związanych z postępowaniem poekspozycyjnym.

 

 

EKSPOZYCJA NIEZAWODOWA  NA ZAKAŻENIA KRWIOPOCHODNE  I PRZENOSZONE DROGĄ KONTAKTÓW SEKSUALNYCH

Kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, niezwiązany z pracą zawodową, który może prowadzić do zakażenia HIV, HBV, HCV: ryzykowane zachowania seksualne, przypadkowe zakłucia np. igłą porzuconą w miejscu publicznym, udzielanie pierwszej pomocy rannemu, dzielenie się sprzętem iniekcyjnym lub innymi akcesoriami do podawania substancji psychoaktywnych, gwałt, napaść z kontaktem z krwią, z zakłuciem.

 

Do ośrodka specjalistycznego należy zgłosić się jak najszybciej (do 72 godzin) w celu oceny wskazań do profilaktyki zakażenia HIV i HBV, HCV oraz jej wdrożenia.


Postępowanie w przypadku narażenia na kontakt z materiałem zakaźnym

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zawodowezakazenia.pdf)PNMZTryb postępowania w przypadku narażenia na kontakt z materiałem zakaźnym116 kB
Pobierz plik (PP__Postepowaniepoekspozycyjne.pdf)EZ-PPEPostępowanie po ekspozycji223 kB
Pobierz plik (skan aktualnego cennika.pdf)EZ-CUCennik ekspozycja619 kB
Pobierz plik (Informacja dot. umowy ekspozycyjnej 2017.pdf)Informacja dotycząca umowyInformacja dotycząca umowy146 kB
Pobierz plik (123.pdf)EZ-PUEkspozycje Zawodowe- projekt umowy690 kB

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.